fbpx

CESTOVANIE PO SLOVENSKU – ALE KAM?

Poradia vám žiaci kvarty A a kvarty B!

Koronavírus nás usadil doma a mnohí tí, ktorí radi cestovali do zahraničia, pomýšľajú na letnú dovolenku na Slovensku. Uvedomujeme si aké krásy prírody a poklady kultúry máme aj u nás? Žiaci kvarty na geografii pravidelne robia reklamné materiály alebo prezentácie. V triedach sa hrajú na agentov cestovnej kancelárie z nejakého okresu a majú presvedčiť spolužiakov, aby išli navštíviť práve ich okres… Lenže tento rok to nešlo, koronavírus sa nám postaral o dištančné vzdelávanie. Oprášil som teda staré zadania a žiakom zadal projekt (milo ma potešilo, keď o dva týždne na to vydali odporúčania na úpravu obsahu vzdelávania pre ZŠ a tam to bolo tiež – mysleli rovnako ako ja).

Po mesiaci práce a konzultácií vznikli mnohé pekné diela. A keďže človek má lepší pocit, keď to, čo urobil, nie je len práca pre prácu, ale keď poslúži aj iným, tak aj žiaci radi vidia význam svojej námahy. Každý žiak mal pridelený iný okres Slovenska a vyhľadal a spracoval do podoby skladacieho letáku informácie užitočné pre turistov. Pozrite si ich a možno aj vy nájdete dobré rady a inšpirácie kam na letnú dovolenku – od Dunajskej Stredy po Námestovo alebo od Myjavy až po Trebišov.

Autori Olívia Lörincziová, Kristína Čiscoňová, Mário Orság, Veronika Krakoviková, Veronika Kollárová, Timur Mikuško, Veronika Kulasová, Jana Cigléniová, Dana Cigléniová, Lucia Mokrá, Lenka Piešová, Karolína Minichová, Sofia Haragová, Nela Lomnická,  Lea Lomnická, Lenka Drozdová a dvaja, ktorí si neželali zverejniť mená, ich robili v rôznych programoch, takže som ich upravil do jednotnej podoby obrázkov. Pri ich čítaní si treba uvedomiť, že sú to vždy dve strany jedného papiera a začiatok je vpravo a koniec v strede prvej strany. Druhá strana je vnútro skladacieho letáku. Všetky texty, informácie a obrázky žiaci použili na vyučovacie účely s cieľom splniť si školské povinnosti, takže uplatnili zákonnú licenciu podľa autorského práva. Autori letákov súhlasili so zverejnením ich diel na webstránke a FB školy s menom alebo bez uvedenia mena.

Mgr. Marek Šimurka