fbpx

Akadémia veľkých diel

Piaristická Spojená Škola ponúka pre študentov vyššieho gymnázia a strednej odbornej školy program Akadémia veľkých diel. Jedná sa o voľnočasový program pre stredoškolákov na Slovensku zameraný na rozvoj charakteru, kritického myslenia, čítania s porozumením a sústredenosti. Viac informácií nájdete na www.akademiavelkychdiel.sk alebo u p.uč. Orlíkovej.

Ak si chcete pozrieť videá, môžete tak urobiť tu.

Informačný leták 2020