fbpx

Európsky deň jazykov 2020

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Európsky deň jazykov nás povzbudzuje k tomu, aby sme využili množstvo príležitostí, ktoré sú k dispozícii na precvičovanie jazyka alebo získanie väčších vedomostí o jazyku mimo kontextu triedy.

Zapojte sa aj vy!

Nový celoslovenský jazykový LingvaKvíz umožní zlepšiť  znalosti v cudzích jazykoch všetkým Slovákom zábavnou formou aj napriek súčasnej pandémii.