fbpx

Športové popoludnie

Jedno pekné, slnečné popoludnie deti využili na zábavu a šport. Na školskom dvore sa v rámci európskeho týždňa športu mohli zapojiť do rôznych pohybových súťaži. Behali, skákali, hádzali a bolo naozaj veselo. Malým športovcom z družiny pomáhali pri súťažiach aj žiaci zo siedmeho ročníka, ktorým touto cestou ďakujem za pomoc.

Verím, že si podobné popoludnie radi opäť zopakujeme.

(Mgr. Monika Píšová)