fbpx

Jesenné kúzlenie

Deti štvrtého ročníka si pripomenuli svoj veľký deň. Aký? Dňa 30.9. 2020 prijali po prvýkrát do svojich srdiečok Pána Ježiša. Svoju veľkú radosť vyjadrili aj počas pobytu na školskom dvore. Z lístia vykúzlili kríž, kotvu, srdce. Tieto symboly vyjadrujú tri Božské čnosti: vieru, nádej a lásku, ktoré si vyprosili do svojho života na prvom svätom prijímaní.

(text: Viera Melišková)