fbpx

Nám nejde o 2 percentá, nám ide o deti

Nám nejde o 2 percentá, nám ide o deti

Milí rodičia, priatelia a sympatizanti našej školy,

práve vďaka Vám sme po minulé roky mohli zabezpečiť lepšie pomôcky pre žiakov a študentov všetkých organizačných zložiek našej školy. Zakúpili sme odbornú literatúru, tablety, notebooky, interaktívne tabule a naposledy sme zabezpečili vybavenie do učebne odborných predmetov i fyziky. Niekoľko rokov tiež ponúkame vzdelávanie cudzieho jazyka anglickým lektorom.

Opäť je tu čas, keď sa rozhodujete, komu poskytnete 2% z Vašich daní.

Sme škola, ktorá sa snaží zabezpečiť Vašim deťom, našim žiakom a študentom, čo najkvalitnejšie podmienky na výchovu a vzdelávanie. Po minulé roky sme investovali do vzdelávania pre starších žiakov.

Teraz sa chceme zamerať na našich najmenších škôlkarov a mladších žiakov. A pre nich je mimoriadne dôležitý pohyb na čerstvom vzduchu. Chceme preto zrealizovať ekologickú úpravu detského ihriska v areáli školy, aby sa deti a  mladší žiaci mohli bezpečne vyšantiť na preliezkach za každého počasia.

Renovácia ihriska bude pozostávať z nasledovných etáp:

  • vybagrovanie súčasného nevhodného podkladu;
  • navezenie zeminy;
  • položenie závlahy a zatrávňovacích odpružených rohoží;
  • založenie nového trávnatého porastu;
  • doplnenie hracích prvkov;
  • renovácia pôvodných hracích prvkov;
  • doplnenie okrasných rastlín.

Ak Vás náš projekt oslovil a zaujal, venujte nám Vaše 2% z daní. Vás to nič nestojí a deti získajú pekný a bezpečný priestor na trávenie voľných chvíľ. Pomáhať sa oplatí.

Veríme, že Vás naša prosba o finančnú spoluúčasť oslovila, a vopred Vám ďakujeme za podporu a jej šírenie.

Združenie rodičov pri Piaristickej spojenej škole F. Hanáka v Prievidzi

Ak budete mať záujem, vyplnené tlačivo odnesieme na daňový úrad.

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby – predvyplnené 

Ihrisko – súčasný stav

Využitie vašich prostriedkov v minulom šk. roku: