fbpx

Kto chce, hľadá spôsoby…

Tak v tomto duchu sa nesú aj tohtoročné predmetové olympiády, aj z pohľadu organizátorov a Iuventy, aj z pohľadu našich žiakov. A že to tak je, dokazuje i zapojenosť, ale najmä skvelé výsledky našich žiakov na Biologickej olympiáde.

kategórii C súťažili dve žiačky kvarty a jedna z nich, Karolína Kulichová sa v okresnom kole umiestnila na víťaznom, 1. mieste a zaistila si tak postup do krajského kola, v ktorom obsadila skvelé 7. miesto.

Z ôsmich súťažiacich zapojených do školského kola v kategórii B sa dvaja zúčastnili krajského kola, pričom Kristián Turancsik získal postupové 2. miesto a bude nás reprezentovať aj v apríli v celoslovenskom kole.

Aj v kategórii A sme mali účasť, zo siedmich adeptov v školskom kole dve maturantky súťažili aj v krajskom kole, z nich Eva Koštialiková sa v tejto náročnej kategórii umiestnila na štvrtom mieste ako úspešná riešiteľka.

Gratulujeme!

Je skvelé, že i v tejto situácii sa nájdu žiaci, ktorí si uvedomujú, že takéto skúsenosti sú pre ich osobnostný rast veľmi užitočné, umožňujú im pozrieť sa na biológiu opäť z iného pohľadu, ako je ten, ktorý vidia v škole. Odkaz pre všetkých žiakov: vrele odporúčam: zaujímajte sa o krúžok a konzultácie, pýtajte sa na olympiády, skúšajte nové veci, i keď si berú čas a komfort. Z pohľadu budúcnosti sa to oplatí.

(text: Mgr. Marek Šimurka)