fbpx

IT v Nitre

IT v Nitre

Včera sa konala programátorská súťaž IT v Nitre. Je to jedna z novších súťaží, ktorej organizátormi sú ľudia z prostredia Univerzity Konštantína Filozofa. Tá okrem IT odborníkov vychováva aj budúcich učiteľov informatiky.

Súťaž mala vzhľadom na podmienky (všetko online) celkom slušnú účasť – 81 programátorov. Medzi nimi sa na 24. mieste umiestnil úspešný riešiteľ Milan Páleš (3.G). Odmenou mu bude nielen tričko, ale hlavne ďalšie programátorské ostrohy a skúsenosť naviac.

(Mgr. Vladimír Ondrejka)