fbpx

Súťaž Čítanie s porozumením

Súťaž Čítanie s porozumením
Aj v tomto školskom roku sme sa snažili viesť žiakov k tomu, aby čítali s porozumením. Túto zručnosť sme trénovali počas celého roka. Naše úsilie vyvrcholilo medzitriednymi súťažami v čítaní s porozumením. Na fotografii sú prváci, ktorí získali v súťaži najviac bodov. Blahoželáme im!
(text a foto: Mgr. Miroslava Verešová)