fbpx

Pohybom k radosti a zdraviu

Pohybom k radosti a zdraviu

Deti z družiny využili posledný krásny letný deň na zábavu a súťaženie. Spolu s pani vychovávateľkami zažili na školskom dvore veselé chvíle plné pohybu. Odmenou za podané výkony im boli nielen drobné sladkosti, ale aj ovocie plné vitamínov. Veselé popoludnie obohatili svojou pomocou aj naši chlapci z 8. A, za čo im veľmi ďakujeme .

(text: Mgr. Monika Píšová, foto: Bc. Evka Trepáčová)