fbpx

Beseda o právach dieťaťa

Beseda o právach dieťaťa

Mesiac november je špeciálne venovaný deťom a ochrane ich práv:

18. november –  Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním

19. november Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.

20. november  Svetový deň detí (vyhlásený UNICEF-om)

Problematiku ochrany práv detí  priblížila žiakom 1. H a 2. H pracovníčka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Mgr. Nina Szabová prostredníctvom online besedy uskutočnenej 19. 11. 2021.

Žiaci sa  dozvedeli informácie:

  • o histórii ochrany ľudských práv a práv detí,
  • o dokumentoch zameraných na ochranu práv detí,
  • o generáciách ľudských práv,
  • o zneužívaní práv detí vo svete,
  • o možnostiach pomoci zneužívaným a týraným deťom.   

(Mgr. Zuzana Boráková, Mgr. Monika Píšová)