fbpx

Micro:bit na SOŠ-ke

Micro:bit na SOŠ-ke

Koncom minulého roka otvoril Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis grantový program ST Digitálna generácia 2021. Grant je určený pre vzdelávacie inštitúcie a umožňuje získať dotáciu na nákup hardvéru potrebného pre výučbu mikroprocesorovej techniky a programovania. O dotáciu sa uchádzala aj naša SOŠ-ka a jej projekt s názvom „Pripravení pre život“ bol úspešný. Získali sme finančné prostriedky vo výške 986,16 €.

Za poskytnuté peniaze sme zakúpili samotné moduly Micro:bit, sady senzorov a iné pomôcky pre výučbu práce s Micro:bit-om.

Zakúpený hardvér bude slúžiť hlavne študentom odboru Multimédiá, ktorí sa v treťom ročníku v rámci predmetu elektronika učia pracovať s mikroprocesormi, programovať ich a využívať ich pre tvorbu rôznych zariadení z oblasti IoT.

Momentálne sa s touto technikou zoznamujú pedagógovia, ktorí budú nadobudnuté vedomosti ďalej odovzdávať našim študentom.

(Ing. Peter Chovanec)