fbpx

Kozliatka, kozliatka, otvorte vrátka

Kozliatka, kozliatka, otvorte vrátka

…. a kozliatka ich otvorili deťom zo 6. A a deťom turistického krúžku, ktoré navštívili Koziu farmu Jurajov dvor nad Bojnicami. Bolo to dopoludnie plné zážitkov. Deti sa mohli potešiť s 25-timi nedávno narodenými kozliatkami, niektoré nebojácne aj pomojkať, kozičky nakŕmiť a dokonca odvážnejšie dievčatá skúsili aj dojiť. Dozvedeli sa aj mnohé informácie ohľadne starostlivosti o tieto inteligentné tvory, ich kŕmenia, dojenia a  výroby kozích produktov.

(Foto: H.Mihálová, text: M. Píšová)