fbpx

Zdobenie stromčeka na Námestí piaristov

Zdobenie stromčeka na Námestí piaristov

V piatok 2. 12. 2022 ozdobili deti z ŠKD jeden zo stromčekov pri betleheme pred našou školou. Ozdoby zhotovili spolu s pani vychovávateľkami a s pani učiteľkou Mačuhovou.

(text: Mgr. Martina Grolmusová)