fbpx

Vidieť chudobných okolo seba

Vidieť chudobných okolo seba

V PSŠ na prvom stupni ZŠ sa odohrala milá udalosť: žiačky Janka Cholevová (II.B) a Bibianka Cagáňová (IV.A) vyhrali výtvarnú súťaž Vidieť chudobných okolo seba. Získali dve prvé miesta vo svojej vekovej kategórii spomedzi všetkých žiakov na školách našej diecézy. Súťaž organizoval DKÚ (Diecézny katechetický úrad) v Banskej Bystrici.

Ocenenia im boli doručené na školu a osobne odovzdané dňa 31.1. a 3.2. za prítomnosti triednych pani učiteliek, rehoľnej sestry Veroniky a ich spolužiakov. Diplomy a ceny im osobne odovzdal náš pán riaditeľ Ambróz Jamriško. V prvom rade sa im poďakoval za ich úsilie a peknú reprezentáciu školy. Vážne aj s humorom nezabudol povzbudiť všetkých ostatných spolužiakov v triede, aby nabrali odvahu a chuť zapojiť sa do ďalších podobných aktivít.

Vieme, že vždy to vyžaduje námahu, ale primerané ocenenie ich práce im bude dobrou odmenou. Žiačkam gratulujeme a spolu s ich rodinami sa tešíme z ich výtvarného talentu.

(text: sr. Veronika)