fbpx

Pekné výsledky našich žiakov v okresnom kole dejepisnej olympiády

Pekné výsledky našich žiakov v okresnom kole dejepisnej olympiády

V okresnom kole dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo 8. 2. 2023, reprezentovali našu ZŠ dvaja žiaci: Timea Fuleková z 9. A triedy a Sebastián Šebest zo 6. A triedy. Obaja boli úspešnými riešiteľmi a dosiahli veľmi pekné výsledky. Timejka obsadila v konkurencii 32 súťažiacich v kategórii C 7. miesto, Sebastián získal v kategórii F, v ktorej súťažilo 23 žiakov, 9. miesto. Nebolo to jednoduché, museli zvládnuť veľký obsah učiva z príslušného ročníka, zo zadaného monotematického celku i z regionálnej histórie. Obom súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

(Mgr. Martina Grolmusová)