fbpx

Vedieť viac nie je na škodu

Vedieť viac nie je na škodu
Aj na túto otázku mohli počuť žiaci odborov multimédiá a grafik digitálnych médií odpoveď na diskusii s jedným z prvých absolventov odboru grafik digitálnych médií Petrom Belákom. Priblížil žiakom svoju cestu po maturite, poodhalil niečo z kuchyne marketingu a brandingu úspešných projektov, na ktorých pracoval. Poukázal nadôležitosť objavenia nielen toho, čo nás baví a čo chceme robiť, ale i toho, čo robiť nechceme, a poskytol žiakom praktické rady, ako zaujať pri hľadaní práce či svojich prvých zákaziek. Spestrením pre žiakov bol aj pohľad triedneho učiteľa na dynamiku Peťovho štúdia na našej škole.

O podnetné myšlienky nebola núdza, okrem toho, že vedieť viac nie je na škodu, zarezonovalo, že hoci je všetko na webe, neznamená to, že viem, čo mám hľadať.

(Mgr. Jozef Dubec)