fbpx

Prevencia používania alkoholu, omamných a psychotropných látok u mladistvých

Prevencia používania alkoholu, omamných a psychotropných látok u mladistvých

Naši ôsmaci sa v priestoroch klubu zúčastnili besedy,  ktorú viedol  Mgr. Vít Zajac, člen prievidzskej mestskej polície. Cieľom besedy bolo predstaviť žiakom druhy závislostí, ich históriu, účinky, ale hlavne  ich dopad na ľudský život. Aby si účinky omamných látok mohli žiaci „zažiť“ priamo v praxi, niektorí odvážlivci absolvovali simuláciu stavu pod vplyvom alkoholu alebo drog pomocou špeciálnych okuliarov.

Táto aktivita vzbudila u detí veľký záujem. Boli šokovaní, ako môžu alkohol a drogy ovplyvniť vnímanie okolitého sveta, naše zmysly a tak aj naše konanie. Verím, že pre všetkých to bola dobrá a zároveň aj odstrašujúca skúsenosť.

(text: Mgr. Monika Píšová)