fbpx

Beckov ako miniatúra i naživo

Beckov ako miniatúra i naživo
Aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu sa siedmaci (spolu s niekoľkými šiestakmi a ôsmakmi a jedným gymnazistom zo sekundy) vybrali v utorok 16. mája 2023 na dejepisnú exkurziu. Ich kroky viedli najskôr do Parku miniatúr v Podolí, kde mali možnosť vidieť takmer stovku miniatúr rôznych slovenských hradov, kostolov, rozhľadní či rodných domov našich osobností.
Bola medzi nimi umiestnená aj miniatúra hradu Beckov v jeho niekdajšej podobe. A práve na tento hrad v jeho súčasnej podobe – čiže ako na zrúcaninu – viedli kroky účastníkov exkurzie ďalej. Nešli však len na obyčajnú prehliadku; čakal ich tu „Rytiersky turnaj“. Rozdelení do dvoch skupín si vyskúšali tvorbu stredovekého erbu, boj s mečmi, narábanie s kolbou či lukom a šípmi. Na záver bol preverený aj ich dôvtip a schopnosť podeliť sa s ostatnými.
Veríme, že v škole budeme mať možnosť už čoskoro sledovať výsledky ich novonadobudnutých rytierskych cností 🙂.
(Mgr. Petra Humajová)