fbpx

Prievidza, toto je moje mesto

Prievidza, toto je moje mesto

Výtvarná súťaž
„Prievidza, toto je moje mesto“ – pod týmto názvom vyhlásilo CVČ výtvarnú súťaž pri príležitosti 910. výročia vystavenia Zoborskej listiny. Do súťaže sa zapojili tretiaci a štvrtáci z našej ZŠ a tu sú výsledky: 1. miesto získala Nela Vlniešková, 3. miesto si odniesli Rebeka Protschková a Leo Beňo. Výhercom blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

(Mgr. Renáta Sladkayová)