fbpx

Z piatakov raz budú možno včelári

Z piatakov raz budú možno včelári

V deň polročného vysvedčenia sme hodinu dejepisu s deťmi z 5. A využili na návštevu Hornonitrianskeho múzea. Privítali nás veľmi srdečne – sme prvou školou, ktorá zavítala do múzea v tomto roku. Pán Vingárik, ktorý nás sprevádzal, deťom najprv vysvetlil, aké pamiatky uchováva a ochraňuje regionálne múzeum, potom nás s veľkým zanietením previedol aktuálnou výstavou Včelárstvo a pernikárstvo na hornom Ponitrí, ktorá prezentuje vývoj včelárstva v našom regióne od najstarších čias až po dnešok.

Piataci obdivovali rozmanité včelie obydlia, medomety a iné včelárske pomôcky či ručne vyrezávané formy na medovníky. Upútalo ich aj rozprávanie o patrónovi včelárov – sv. Ambrózovi. Dozvedeli sme sa tiež, že Prievidza bola dlhé roky najvýznamnejším centrom včelárstva na Slovensku – až do spustenia Elektrárne Nováky. Znečistenie ovzdušia spôsobilo úhyn skoro všetkých včelstiev v tejto oblasti. Tradíciu včelárstva na hornej Nitre raz možno  oživia naši piataci, lebo expozícia ich naozaj zaujala.

(Mgr. Martina Grolmusová)