Piaristická materská škola Františka Hanáka, Prievidza