Piaristická materská škola Františka Hanáka, Prievidza

Výlet do planetária

Dňa 31.05.2018 sa uskutoční celoškolský výlet do Planetária v Žiari nad Hronom. Cena za výlet je 1,- euro na vstup do planetária. Desiata je o 7,00h, t.z., že v prípade choroby je nutné odhlásiť dieťa zo stravy telefonicky v 3KOstrave do...

Viac

Ponuka kurzov o výchove detí

Prichádzame k Vám s ponukou zúčastniť sa Kurzu pre rodičov detí o výchove detí do 10 rokov.  Kurz pozostáva z 5-tich príjemných stretnutí pri občerstvení, prednáške a diskusii. Témy kurzu budú prezentované z DVD a preberať sa budú nasledujúce...

Viac

Rodičovské stretnutie

Dňa 10.05.2018, štvrtok, sa o 16,00h uskutoční rodičovské stretnutie v Lienkovej triede.     Hlavné body programu: Organizácia prevádzky MŠ počas letných prázdnin Vyhodnotenie dotazníka Informácie z RR Plánované aktivity Zhodnotenie šk. roku...

Viac

Plavecká predpríprava

„Plavecká škola Ráchel- Slávky Kovalíkovej“   V dňoch od 02.05.2018 do 10.05.2018, vrátane, sa uskutoční pre detičky našej materskej školy plavecká predpríprava. Lektorovať bude p. Mgr. Slávka Kovalíková so svojím tímom. Predpríprava sa uskutoční...

Viac