Pre rodičov

Ponuka kurzov o výchove detí

Prichádzame k Vám s ponukou zúčastniť sa Kurzu pre rodičov detí o výchove detí do 10 rokov.  Kurz pozostáva z 5-tich príjemných stretnutí pri občerstvení, prednáške a diskusii. Témy kurzu budú prezentované z DVD a preberať sa budú nasledujúce...

Viac

Pozvánka

18. apríla 2018 o 16:00 v klubeKomunitné stretnutie s rodičmi pod vedením školského psychológa PhDr. Marty Dudžíkovej

Viac