fbpx

Informácia k 2% z dane

Keďže stále nevieme, aké opatrenia prijme vláda v súvislosti s poukázaním 2 %, možno ostáva posledných pár dní, aby ste nám venovali svoj podiel dane. Nestraťte túto možnosť! Aby ste si boli naozaj istí, že nám budete môcť venovať 2 %, je...

Viac

Veľkonočný pozdrav

Vážení rodičia, milí kolegovia a žiaci. V týchto ťažkých dňoch  Vám všetkým úprimne ďakujem za  aktivity, ktoré robíte v prospech našej školy, vďaka čomu pokračuje v plnení svojho poslania. Prajem požehnanú Veľkú noc a srdcia naplnené radosťou...

Viac

Zápis do 1.roč.- úprava termínu

Elektronická prihláška do 1. roč. ZŠ Pri vypĺňaní prihlášky rodičom  odporúčame dodržať termín zápisu – teda 15.4.-22.4.2020   Prihlasovací lístok dieťaťa do ŠKD Žiadosť o odklad povinnej škol. dochádzky  

Viac