Školský špeciálny pedagóg – podpora počas učenia „DOMA“

Školský špeciálny pedagóg – podpora počas učenia „DOMA“

Milí rodičia a žiaci, kolegovia, počas prerušenia vyučovania v školách Vám ponúkame konzultačné „telefonáty“ so školským špeciálnym pedagógom Mgr. Anežkou Kútikovou.
K dispozícii Vám bude počas pracovných dní na t. č. 0915 464 250:

PONDELOK – v čase od 9:00 – 11:00 a od 15:00 – 17:00

UTOROK – v čase od 9:00 – 11:00 a od 15:00 – 17:00

STREDA – v čase od 9:00 – 11:00 a od 15:00 – 17:00

ŠTVRTOK – v čase od 9:00 – 11:00 a od 15:00 – 17:00

PIATOK – v čase od 9:00 – 11:00 a od 15:00 – 17:00

I naďalej Vám bude k dispozícii i cez EduPage a e-mail: anezka.kutikova@piaristi-pd.sk

 

Do pozornosti Vám dávame i ponuku Výskumného ústavu detskej psychológie a patapsychológie: Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, je dostupná samostatná telefonická linka 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9:30 h do 14:30 h) a taktiež nonstop podpora prostredníctvom e-mailu koronavirus@vudpap.sk. Bezplatná telefonická zelená linka 0800 864 833 (pracovné dni od 9:00 do 18:00) je k dispozícii nielen rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálnopedagogickú intervenciu.

 

Pripájame užitočné linky:

https://vudpap.sk/

https://www.ucimenadialku.sk/zdroje/

https://www.skolskyportal.sk/activity-types/svvp?fbclid=IwAR1EZLiYdxRzqBkjuM-u1gQOdmJvpGSMI0y09pDCwVRWiQFqIipRv2HQIuk

http://www.nadaciajt.sk/-mimoriadny-grant-v-suvislosti-s-koronavirusom–k46.html?fbclid=IwAR1DuJ6NWgEpl5KSfJMQUqmXMfaNq57-edQOocxD8KFWYVV6nX_v2Jn7pwk

 

V čase „učenia z domu“ Vám, milí žiaci, pripravujem i nové pomôcky do našej učebne „Žabka“.
Teším sa opäť na stretnutie z očí do očí 😄
Zostaňte doma, spolu to zvládneme!