fbpx

Deň otvorených dverí na gymnáziu

Aj v tomto školskom roku sa na chodbách našej školy objavili nové tváre. Zvedavé, niektoré spočiatku vystrašené, no všetky s otáznikmi v očiach a so spoločným cieľom – dozvedieť sa o našej škole čo najviac a „nadýchať“ sa jej atmosféry. Áno, ani...

Viac

Výberové konanie

Rehoľa piaristov na Slovensku v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka …viac

Viac