fbpx

Autobus má 15 ton!

Autobus má 15 ton!

… a mnohé ďalšie zaujímavosti sa dozvedeli žiaci 3. A a 3. B na exkurzii v spoločnosti SAD  Prievidza. Obohatili si tak vedomosti aj v dopravnej výchove. (Mgr. Renáta Sladkayová)

Viac

Karneval všetkých svätých

Karneval všetkých svätých

Dňa 27. 10. sa v našej škole uskutočnila akcia s názvom Karneval všetkých svätých. Zapojili sa do nej obe piatacke triedy. Piataci prišli v tento deň do školy v prestrojení znázorňujúcom niektorého zo svätcov. Okrem sv. Márie, Pavla a Patrika...

Viac

Futbalový turnaj pre 5. a 6. ročník

Futbalový turnaj pre 5. a 6. ročník

V utorok a v stredu 17.10. – 18.10. sa v Prievidzi konal futbalový turnaj pre žiakov piateho a šiesteho ročníka základnej školy. Chlapci reprezentujúci našu školu obsadili v prievidzskom finále konečné 2. miesto. Po výhrach 6:1 a 12:0...

Viac

Mária Terézia medzi štvrtákmi

Mária Terézia medzi štvrtákmi

V 4.A a v 4. B triede na hodinu vlastivedy zavítala kráľovná Uhorska – Mária Terézia. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií z jej života, pracovali sme tiež s pojmovou mapou a interaktívnym cvičením. (Mgr. Mária Mačuhová)

Viac

Milión detí sa modlí ruženec 2023

Milión detí sa modlí ruženec 2023

Dňa 18. 10. 2023 sa naša škola podieľala na iniciatíve pápežských misijných diel s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“. Tento rok pripravila obohatenie tejto modlitby tvoriví študenti triedy sekundy a ochotný študent z tercie...

Viac

Beseda so spisovateľkou Lenou Riečanskou

Beseda so spisovateľkou Lenou Riečanskou

Desiateho októbra 2023 sa naši piataci (z 5. A) a siedmaci stretli v Hornonitrianskej knižnici s Lenou Riečanskou – autorkou kníh pre deti, mládež i pre dospelých. Pani spisovateľka prezradila deťom niečo zo svojho života, porozprávala, odkiaľ...

Viac

O knižnici v knižnici

O knižnici v knižnici

Prvú návštevu Hornonitrianskej knižnice v tomto školskom roku sme s deťmi z 5. A triedy absolvovali v rámci hodiny literatúry 4. októbra. Tému zameranú na orientáciu v regionálnej knižnici sme predsa nemohli preberať v školských laviciach. Pani...

Viac