fbpx

Dosiahnuté úspechy

Sme veľmi radi, že sa nám darí zapájať sa do rôznych súťaží a že práve naši študenti sú v takýchto aktivitách veľmi úspešní.
Výsledkom toho je množstvo ocenení, ktoré sme získali.

 

Získali sme 2. miesto v celoslovenskej súťaži Tatranskí rytieri

Žiaci 7. ročníka ZŠ získali ocenenie za EKO kampaň zorganizovanú v školskom roku 2018/2019. Počas nej vytvorili z recyklovaného materiálu vrecúška na pečivo a ovocie, zorganizovali jarné upratovanie na školskom dvore a informovali o možnostiach produktov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

Projekt Tatranskí rytieri je určený pre základné a stredné školy na území  Slovenska. Cieľom projektu je podnietiť mladú generáciu k inovatívnym myšlienkam, k ochrane prírody, tvorbe riešení či vyjadrení svojich postojov prostredníctvom reálnych diel, videí alebo

realizovateľných projektov.  Tretí ročník súťaže sa niesol v znamení ZERO WASTE alebo tvorme čo najmenej odpadu.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, za podporu a pomoc!

Anna Čížová a Anežka Kútiková

 

Náš rečník bol úspešný aj v celoslovenskom kole súťaže Štúrov Zvolen

Na začiatku júna sa vo Zvolene uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktorého sa po víťazstve v krajskom kole zúčastnil Adrián Mečiar, študent III. G triedy nášho gymnázia. Svojím kultivovaným prejavom zaujal odbornú porotu a odniesol si zo súťaže mimoriadne ocenenie – Cenu Matice slovenskej. K tomuto výnimočnému úspechu mu srdečne  blahoželáme a ďakujeme  za vzornú reprezentáciu školy.

PK SJL

 

Oceňovanie víťazov okresných kôl olympiád a súťaží

5. júna 2019 sa v KaSS v Prievidzi konalo kultúrne podujatie organizované prievidzským CVČ, ktorého hlavným bodom bolo oceňovanie víťazov okresných kôl olympiád, vedomostných a umeleckých súťaží v školskom roku 2018/2019. Medzi najlepších v okrese patria aj deviati žiaci z našej školy (6 žiaci zo základnej školy a 3 žiaci z gymnázia). Základná škola dosiahla úžasné výsledky v Pytagoriáde a v Dejepisnej olympiáde. Gymnazistom sa výborne darilo v Biologickej olympiáde a taktiež v Pytagoriáde a v Dejepisnej olympiáde. V Dejepisnej a Biologickej olympiáde dosiahli naši žiaci vynikajúce výsledky aj v krajských kolách súťaží.

Základná škola

PYTAGORIÁDA 

Michal Maroši (III. A) – 1. miesto v OK v kategórii P3

Stanislav Janeček (III. A) – 2. miesto v OK v kategórii P3

Andrej Macho (IV. A) – 3. miesto v OK v kategórii P4

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Andrej Mazánik (IX. A) – 1. miesto v OK v kategórii C (5. miesto v KK)

Jakub Struhačka (IX. A) – 2. miesto v OK v kategórii C (2. miesto v KK)

Branislav Mazánik (VI. A) – 3. miesto v OK v kategórii F

 

Gymnázium

PYTAGORIÁDA

Šimon Macho (príma) – 1. miesto v OK v kategórii P6

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Adam Borák (tercia) – 1. miesto v OK v kategórii D (1. miesto v KK)

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Lea Gregorová (kvarta) – 1. miesto v OK v kategórii C (2. miesto v KK)

 

Našim šikovným matematikom, historikom a biologičke srdečne blahoželáme, ďakujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy a prajeme, aby si počas prázdnin oddýchli a v novom školskom roku naďalej rozvíjali svoje talenty.

Mgr. Martina Grolmusová

 

Výnimočný úspech v krajskom kole súťaže v rétorike

Dňa 3. mája 2019 sa v Uhrovci uskutočnilo krajské kolo súťaže v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Naše gymnázium veľmi úspešne v III. kategórii reprezentoval Adrián Mečiar z III. G. Svojimi rečníckymi kvalitami odbornú porotu oslovil natoľko, že získal krásne 1. miesto a zároveň postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční na začiatku júna vo Zvolene. Adriánovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme mu palce!

PK SJL

 

Traja žiaci sa prebojovali do celoštátnych kôl Biologickej olympiády a Stredoškolskej odbornej činnosti.

Dňa 26. 3. 2019 sa na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej Univerzity konalo krajské kolo Biologickej olympiády. Napriek malému záujmu o školské kolo na našej škole, prihlásení žiaci žali úspechy. Príjemným prekvapením bol postup Jakuba Kunovského v teoreticko-praktickej časti v kategórii A, ktorý zužitkoval svoje vedomosti, schopnosti logického myslenia i tréning z prípravného štúdia a dokázal sa umiestniť na 2. mieste. Po Veľkej Noci ho čaká celoslovenské kolo najvyššej a teda aj najťažšej kategórie súťaže. Nech mu jeho sústredené logické myslenie a chápanie biologických zákonitostí poslúži i v Bratislave.

V teoreticko-praktickej časti kategórie B súťažil aj Martin Franek, ktorý sa ako úspešný riešiteľ umiestnil na krásnom 5. mieste a to aj napriek kratšiemu času, pretože súčasne súťažil so svojím výskumným projektom v projektovej časti súťaže. Komisii predstavil svoj posledný výskum, ktorý riešil vyše pol roka. Jeho prácu s názvom “Sekundárne minerály z banských háld v okolí obce Chvojnica” uznali ako najlepšiu a postupuje z 1. miesta do celoslovenského kola.

V piatok 5. 4. 2019 zožala skvelý úspech aj Michaela Alexandra Grušpierová na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, kde v kategórii 05 – Životné prostredie, geografia, geológia zvíťazila a z 1. miesta postupuje do celoslovenského kola do Košíc. Jej víťazná práca s názvom “Vplyv zloženia a vlastností pôd Hornej Nitry na činnosť celulolytických baktérií” skúma problematiku rozkladu papiera v prírode.

Všetkým súťažiacim gratulujeme, želáme veľa úspechov v celoslovenských kolách a ďakujeme, že rozvíjajú svoje talenty a neboja sa prekonávať ťažkosti. Veríme, že v budúcom štúdiu a profesii zužitkujú mnohé zručnosti, ktoré takto rozvíjajú. Nech je to povzbudením aj pre ďalších, ktorí váhajú pracovať na sebe, alebo sa zastavia pred prekážkami.

Mgr. Marek Šimurka

 

Piaristi vrátane Cool School sa zúčastnili celoslovenskej súťaže

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bola uplynulý piatok dejiskom vyvrcholenia premiérového ročníka súťaže MEDart. Do projektu sa zapojilo celkovo 75 študentov stredných škôl, ktorí svoje príspevky mohli prihlásiť do štyroch kategórií – Tlač, Rozhlas, Fotografia a Televízia. Súťažiaci okrem vyhodnotenia prišli do Ružomberka aj kvôli niečomu inému, a to workshopom venovaným spomínaným mediálnym okruhom. Profesionáli z daných odvetví poskytli študentom cenné rady, ktoré môžu v budúcnosti zužitkovať. Prievidzskí piaristi boli medzi ocenenými. Agáta Čurná z 3.G sa umiestnila na 3. priečke v kategórii Fotografia a Dominik Priehoda  spolu s Adamom Chalmovianskym , obaja z 2.F, zas získali cenu poroty v kategórii Televízia. Súťažil aj náš blog, no skončil bez ocenenia. Ale vďaka prednáškam si odnášame veľa nových rád, ako náš blog a články vylepšiť.

Adrián Mečiar, 3.G

 

 

 

Naše francúzštinárky najlepšie v kraji

Dňa 18. 3. 2019 sa v Trenčíne konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Karolína Kulichová (sek), Zuzana Cagáňová (kva) a Veronika Furjelová (kvi) zvíťazili vo svojich kategóriách a  Lucia Hatalová (4.G) bola úspešná riešiteľka. Potvrdilo sa, že v Trenčianskom kraji patríme medzi elitu francúzštinárov, keďže už 6. rok po sebe máme vždy zástupcu na celoslovenskom kole. Dievčatám srdečne gratulujeme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy. Merci.

Mgr. Zuzana Korineková

 

 

Víťazstvo v okresnom kole a 2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády

Tento rok nás v okresnom kole biologickej olympiády v kategórii C reprezentovali dve žiačky kvarty – Vanesa Neuročná, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou okresného kola  a Lea Gregorová, ktorá s veľkým náskokom obsadila 1. miesto. Na krajskom kole v Považskej Bystrici si v ťažkej konkurencii vybojovala 2. miesto. Blahoželáme s ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Andrea Machová

 

 

Prievidza spieva po francúzsky

Dňa 28. 3. 2019 sa v Bratislave konalo regionálne kolo obľúbenej súťaže Spievam po francúzsky. Prievidžania sa nestratili a v každej kategórii zaznelo meno našich spevákov nielen počas súťaže, ale najmä počas vyhlasovania výsledkov. V kategórii do 14 rokov zvíťazila Magdalénka Lakatošová (sek), s ktorou súťažila za ZUŠ L. Stančeka Sophia Laluhová (sek). Magdalénku na gitare doprevádzala tiež naša žiačka Anička Tuliková (kva). V kategórii 15-17 zvíťazila a rovnako aj absolútneho víťaza kola získala Klárka Džuponová (kva) a na 2. mieste v kategórii nad 18 rokov sa umiestnila naša bývalá študentka Viktória Granecová. Všetky postupujú na národné kolo, ktoré bude 4. 5. 2019 v Banskej Bystrici. Z úspechov našich francúzštinárok sa veľmi tešíme a ďakujeme im za reprezentáciu školy. Ďakujeme aj p. uč. Granecovej (ZUŠ), ktorá s našimi žiačkami pracovala po speváckej stránke.

Mgr. Zuzana Korineková

 

 

Klárka

 

Magdalénka

 

Sophia

 

Úspechy v okresnom kole Pytagoriády

Aj v tomto školskom roku  boli žiaci našej základnej školy úspešní v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. V kategórii P3, P4 a P5 nás reprezentovalo 6 žiakov. Michal Maroši z 3.A triedy sa umiestnil na 1. mieste v kategórii P3, Stanislav  Janeček z 3.A triedy bol na 2. mieste v kategórii P3 a Andrej Macho zo 4.A triedy obsadil 3.miesto v kategórii P4
Ďalšími súťažiacimi boli Adam Zvarík zo 4.A triedy, Samuel Steinhubl z 5.A triedy a Tadeáš Krakovik z 5.A triedy.
Víťazom blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi.
Mgr. Miroslava Verešová

 

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

– 1. miesto v kategórii D, 2. miesto a 5. miesto v kategórii C

Dňa 21. marca 2019 sa traja naši žiaci zúčastnili na krajskom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo v Trenčíne. Gymnázium reprezentoval Adam Borák z tercie (súťažil v kategórii D – 8. ročník). Základnú školu reprezentovali dvaja chlapci z IX. A triedy: Andrej Mazánik a Jakub Struhačka (súťažili v kategórii C – 9. ročník).V oboch kategóriách sa stretla silná konkurencia – 18 najlepších z okresov Trenčianskeho kraja. Všetci traja chlapci dosiahli vďaka zodpovednej príprave a perfektným vedomostiam vynikajúce výsledky:

OGY                                                                                                                                                

Adam Borák – 1. miesto (získal 87b zo 100b)

                                                                                                                                                     

Jakub Struhačka – 2. miesto (s počtom bodov 95,5)

Andrej Mazánik – 5. miesto (s počtom bodov 94)

Všetkým trom olympionikom srdečne blahoželáme a ďakujeme za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy. Adamovi prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

                                                                                                             Mgr. Martina Grolmusová

 

Miroslava Jedináková vybojovala bronz na ME do 22 rokov v boxe

Naša žiačka Miroslava Jedináková (IV.F) v sobotu 16. marca 2019 vybojovala 3. miesto na majstrovstvách Európy do 22 rokov v boxe v ruskom Vladikavkaze vo váhovej kategórii do 64 kg.

Na šampionáte  štartovalo 185 mužov a 88 žien z 38 krajín, Mirka bola najmladšou účastníčkou vo svojej kategórii. Dosiahla najlepší výsledok z našich nominovaných reprezentantov.

 

Fantastický úspech! Srdečne gratulujeme!

 

Ing. Iveta Nedeljaková, PhD.

 

 

Zdroje:

https://www.facebook.com/Slovenska.Boxerska.Federacia/

https://sport.aktuality.sk/c/388483/box-me-do-22-rokov-slovenka-jedinakova-ziskala-bronz/

https://www.24hod.sk/jedinakova-ziskala-bronz-na-me22-v-rusku-cl661786.html
http://www.netky.sk/clanok/jedinakova-si-vybojovala-bronzovu-medailu-na-majstrovstvach-europy

Zdroj foto 1:

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/54197780_1821383287963576_3429845262065991680_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=ec83332a0a0bf635c0666469e39e126b&oe=5D0C1962

Zdroj foto 2:

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/54433997_1821383121296926_146192315864580096_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=836eeabe269fab4a4196dc431dda90e0&oe=5D17115E

 

Piaristi vrátane Cool School sa zúčastnili celoslovenskej súťaže

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bola uplynulý piatok dejiskom vyvrcholenia premiérového ročníka súťaže MEDart. Do projektu sa zapojilo celkovo 75 študentov stredných škôl, ktorí svoje príspevky mohli prihlásiť do štyroch kategórií – Tlač, Rozhlas, Fotografia a Televízia. Súťažiaci okrem vyhodnotenia prišli do Ružomberka aj kvôli niečomu inému, a to workshopom venovaným spomínaným mediálnym okruhom. Profesionáli z daných odvetví poskytli študentom cenné rady, ktoré môžu v budúcnosti zužitkovať. Prievidzskí piaristi boli medzi ocenenými. Agáta Čurná z 3.G sa umiestnila na 3. priečke v kategórii Fotografia a Dominik Priehoda  spolu s Adamom Chalmovianskym , obaja z 2.F, zas získali cenu poroty v kategórii Televízia. Súťažil aj náš blog, no skončil bez ocenenia. Ale vďaka prednáškam si odnášame veľa nových rád, ako náš blog a články vylepšiť.

Adrián Mečiar, 3.G

 

 

V Dejepisnej olympiáde sme najlepší z okresu Prievidza

Vynikajúce výsledky v Dejepisnej olympiáde sú v našej škole tradíciou už 6. rok. V tomto školskom roku sme v okresnom kole, ktoré sa konalo 14. 2. 2019, dosiahli opäť mimoriadne úspechy.

Základnú školu reprezentovalo 5 žiakov. Získali 1. a 2. miesto v kategórii C, 3. miesto v kategórii F a 4. miesto v kategórii E.

Gymnázium, ktoré reprezentovali 3 žiaci, získalo 1. miesto v kategórii D.

Zo 6 žiakov z okresu Prievidza postupujú do krajského kola olympiády 3 žiaci z našej školy.

Súťaž si vyžaduje zvládnutie veľkého rozsahu učiva a zodpovednú prípravu. Všetci naši žiaci, ktorí obsadili víťazné pozície, ukázali aj vysokým počtom bodov, ktoré v testoch získali, že majú výborné vedomosti a záujem o štúdium histórie.

VÝSLEDKY ŽIAKOV ZŠ:

Kategória C (9. ročník) – počet súťažiacich: 34

Andrej Mazánik (IX. A) – 1. miesto – 96 bodov (max. počet – 100 bodov)

Jakub Struhačka (IX. A) – 2. miesto – 91 bodov

Kategória F (6. ročník) – počet súťažiacich: 20

Branislav Mazánik (VI. A) – 3. miesto – 77 bodov

Kategória E (7. ročník) – počet súťažiacich: 29

Simonka Mezeiová (VII. B) – 4. miesto – 83 bodov (od 3. miesta ju delil 1 bod)

Adam Kašša (VII. B) – 11. miesto (ÚR)

VÝSLEDKY ŽIAKOV GYMNÁZIA:

Kategória D (8. ročník) – počet súťažiacich: 18

Adam Borák (tercia) – 1. miesto – 88 bodov

Kategória C (9. ročník) – počet súťažiacich: 34

Kristián Turancsík (kvarta) – 8. miesto (ÚR)

Krištof Kabina (kvarta) –  9. miesto (ÚR)

Všetkým ôsmim súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Andrejovi, Jakubovi a Adamovi prajeme, aby sa im rovnako úžasne darilo aj v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 21. 3. 2019 v Trenčíne.

Mgr. Martina Grolmusová

 

Vynikajúce výsledky v okresnom kole Olympiády z anglického jazyka

Naši žiaci zvalcovali Gymnázium VBN

 

V stredu 16. 1. sa v priestoroch Gymnázia V. B. Nedožerského konalo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka. Naši žiaci, víťazi školských kôl, dokázali, že svojimi vedomosťami sa vyrovnajú, resp. predčia svojich rovesníkov z iných škôl. Umiestnili  sa nasledovne:

 

  • Naďka Borisová (IV. F) – 3. miesto v kategórii 2D
  • Zuzka Gúberová (II.G) – 3. miesto v kategórii 2A
  • Martin Zajac (III.G) – 1. miesto v kategórii 2B

 

Martin teda postupuje do ďalšieho kola, z čoho sa všetci úprimne tešíme a želáme mu veľa ďalších úspechov.

 

All lights green, go for great, guys!

Mirka Jedináková obhájila titul „Majsterky Slovenska“ v boxe za rok 2018

Od piatka  (30. 11. 2018) do nedele (2. 12. 2018) sa konali v športovej hale Olympia v Nitre Majstrovstvá Slovenska v boxe mužov, žien a staršieho dorastu chlapcov i dievčat.  Naša žiačka Mirka Jedináková (IV.F) opäť získala titul „Majsterky Slovenska“  v kategórii staršie dorastenky,  vo váhovej kategórii do 64 kg.

Srdečne gratulujeme!

Viac informácií:

http://www.boxclubnitra.sk/clanky/vysledky-sutazi/205-majstrovstva-sr-2018-7-titulov-pre-nasich-boxerov

https://www.facebook.com/Slovenska.Boxerska.Federacia/photos/a.506268226141762/1684007601701146/?type=3&theater

Iveta Nedeljaková

 

Patrik Mokrý je lídrom Trenčianskeho kraja

Ako po minulé roky, aj tento rok sa grafici zapojili do súťaže ZENIT. Súťažili sme v dvoch kategóriách: Grafik a WebDeveloper.

V školskom kole sa v kategórii Grafik zúčastnilo 13 žiakov a v kategórii WebDeveloper 3 žiaci. Do krajského kola postúpili v kategórii Grafik Naďa Borisová a Jakub Ložek, obaja zo IV. F. V kategórii WebDeveloper postúpili do krajského kola všetci traja účastníci školského kola, t.j. Dominik Priehoda z II. F, Patrik Mokrý z III.F a Annamária Kováčiková zo IV.F.

 V kategórii Grafik obsadila Naďa Borisová 4. miesto so stratou 34 bodov na víťaza a Jakub Ložek obsadil 5. miesto so stratou 36 bodov na viťaza.

V  kategórii WebDeveloper obsadil Patrik Mokrý 1. miesto s náskokom 60 bodov pred druhým miestom, Annamária Kováčiková obsadila 4. miesto a Dominik Priehoda obsadil 5. miesto.

Patrik Mokrý ako víťaz krajského kola postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2019 v Banskej Bystrici.

Všetkým ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy, Patrikovi gratulujeme k víťazstvu a budeme mu držať palce v celoštátnom kole.

 Peter Chovanec

 

Naša študentka medzi ocenenými

Dňa 14. 11. 2018 štátny tajomník Ministerstva školstva SR Peter Krajňák udelil našej študentke Kristíne Bruňanskej (kvarta) ocenenie “Pamätný list sv. Gorazda”. Kika vďaka úspechom v karate na národnej a medzinárodnej úrovni presvedčila výberovú komisiu o tom, že spomedzi 210 000 študentov gymnázií a stredných odborných škôl patrí medzi 30 najlepších na Slovensku. Sme patrične hrdí na to, že je našou študentkou a želáme jej ešte veľa úspechov.

 

Mgr. Zuzana Korineková, tr. učiteľka

 

Grafik Patrik Mokrý (III. F) valcuje prekladateľov

 

 

Katedra translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizuje už šiesty rok populárnu prekladateľskú súťaž pre stredoškolákov Mladý prekladateľ. (Mimochodom, táto katedra ako jediná na Slovensku disponuje medzinárodne uznávaným logom EMT – European Master’s in Translation, čo ju radí do siete špičkových európskych univerzít, ktoré poskytujú magisterské prekladateľské študijné programy).

 

Súťaží sa v prekladoch z anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ruského jazyka, pričom v rámci anglického jazyka si mali účastníci možnosť vybrať aj preklad titulkov z anglického do slovenského jazyka.

 

Práve v tejto kategórii získal náš žiak Patrik Mokrý (odbor Grafik digitálnych médií) ocenenie za výnimočne kvalitný preklad. Len v rámci danej kategórie bolo do súťaže prihlásených vyše 100 prekladov od študentov stredných škôl z celého Slovenska. Patrik, ktorý bežne žne úspechy v súťažiach programovania (čo je zároveň oblasť, ktorej sa chce profesionálne venovať), sa len tak mimochodom zúčastnil súťaže celkom iného zamerania a ukázalo sa, že jeho talent siaha ďaleko za hranice odboru, ktorý študuje. Preklad titulkov je veľmi špecifická oblasť v rámci prekladateľstva – okrem samotného prekladu je dôležitá aj korekcia a časovanie (titulok môže mať v jednom riadku max.  38 znakov).

 

Patrik, sme na Vás hrdí, ste macher 😊.

 

PhDr. Zuzana Gregušová

 

Výborný športový úspech, Mirka Jedináková piata na majstrovstvách sveta!

  

Naša žiačka MIRKA JEDINÁKOVÁ (IV.F, SOŠ – odbor Grafik digitálnych médií) obsadila 5. miesto na Majstrovstvách sveta mládeže v boxe (do 18 rokov) v Budapešti! Mirka sa na svetový šampionát kvalifikovala z ME, kde jej patrilo tiež 5. miesto.

 

V Budapešti sa predstavili už len najlepšie boxerky z jednotlivých kontinentálnych šampionátov. Mirka v osemifinále zdolala striebornú medailistku z Majstrovstiev Ameriky  Angelie Marie Matosovú Cruzovú z Portorika. Vo štvrťfinále ju v boji o medailu porazila majsterka Ázie, favorizovaná boxerka Manisha z Indie.

 

Mirka dosiahla fantastický výsledok, veď boxu sa začala aktívne venovať len pred rokom. Ukázala svoj potenciál a potvrdila, že patrí vo svojej hmotnostnej kategórii do 64 kg k 5. najlepším boxerkám na svete. Gratulujeme!

Talenty Trenčianskeho kraja z našej školy

S hrdosťou oznamujeme, že dvaja študenti z našej školy boli vybratí a získali ocenenie Talent Trenčianskeho kraja. Toto ocenenie im bolo udelené na slávnostnom vyhlasovaní talentov na Trenčianskom hrade 12. júna 2018. Prvým oceneným bol študent kvinty Martin Franek, ktorý ho získal vďaka úspechom na Biologickej olympiáde, v ktorej sa na celoslovenskom kole kategórie B umiestnil na 1. mieste s výskumným projektom zaoberajúcim sa mineralogickým výskumom. Ďalšou ocenenou bola Miroslava Jedináková, žiačka 3. ročníka (III.F) SOŠ odboru grafik digitálnych médií. Toto ocenenie si zaslúžila za dosiahnité športové výsledky v boxe: je aktuálnou Majsterkou Slovenska, získala 5. miesto na ME 2018 a postúpila na MS 2018 v Argentíne.

Obaja okrem toho, že majú talent, tvrdo a vytrvalo pracujú na jeho zušľachťovaní a môžu byť inšpiráciou pre všetkých, ktorí váhajú a nechcú rozvíjať svoje dary, prekonávať svoje hranice, svoje pohodlie. Prajeme im aby vytrvali a dokázali prekonávať prekážky a výzvy, ktoré ich ešte čakajú.

Úspech aj v matematike

Študent kvarty Patrik  Fábrik dosiahol  vynikajúci výsledok v Matematickej olympiáde. Stal sa úspešným riešiteľom krajského kola v kategórii Z9. Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.
Mgr. Z .Černáková

 

Umiestnenie na Slovenskej ZOO Lympiáde 2018

V roku 2018 sa uskutočnil druhý ročník nezvyčajne olympiády -ZOOlympiády. Je to súťaž venovaná zoológii, ktorú organizuje Národná ZOO v Bojniciach s partnermi.
Zapojili sme sa s tromi súťažiacimi do kategórie Stredné školy. Keďže ide o mladú súťaž, nevedeli sme do čoho ideme, ale predsa sa jednej našej študentke z 1.G, Zuzke Gúberovej, podarilo takmer zvíťaziť. Spolu s ďalšími dvomi súťažiacimi získala rovnaký počet bodov a o definitívnom poradí rozhodla až rozstrelová otázka. Gratulujeme! Všetky súťažiace prejavili svoje nadanie a poznatky ríše živočíchov, z ochrany prírody a z problematiky medzinárodnej dohody s chránenými druhmi CITES. Veríme, že skúsenosti a poznanie, ktoré si z prípravy a súťaže odnášajú, im rozšírilo obzory a poslúži aj v budúcnosti.
http://zoobojnice.sk/slovenska-zoo-lympiada-2018/

 

Dvojnásobné víťazstvo mladých zdravotníkov na okresnej súťaži

Počas ústnych maturitných skúšok sa v priestoroch gymnázia VBN konala súťaž v poskytovaní prvej pomoci. Našu školu reprezentovali dve družstvá: Hliadka mladých zdravotníkov 2. stupňa (Mária Luscoňová, Klára Džuponová, Lea Gregorová, Vanesa Neuročná, Karolína Vrábelová a náhradníčka Bianka Ježeková – všetky z tercie) a Družstvo prvej pomoci (Jakub Kunovský, Adriana Chlpeková, Sofia Važanová, Michaela Mokrá, Adam Tulík, Tomáš Svitok a náhradník Pavol Gonda – zo sexty a 2.G). Obidve družstvá obsadili fantastické prvé miesto. Všetkým študentov ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Andrea Machová

Úspech v atletike

Koncom mája postúpil študent 3.G Adam Illeš na Majstrovstvá Trenčianskeho kraja v atletike. Po vydarenom poslednom pokuse v súťaži v skoku do diaľky obsadil celkovo veľmi pekné 3. miesto.

Finálové úspechy vo francúzštine

V dňoch 10. – 11. 5. 2018 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Veronika Furjelová (kvarta) reprezentovala našu školu už po tretíkrát za sebou a v silnej konkurencii obsadila pekné miesto.

12.5. 2018 Klárka Džuponová (tercia) účinkovala už po piatykrát vo finále súťaže „Spievam po francúzsky“ v Banskej Bystrici. Odspievala pieseň „Ta voix“ od Laurie Darmont a svojím umeleckým prednesom presvedčila početné publikum aj porotu a zaslúžene zvíťazila v národnom kole a v medzinárodnom obsadila 2. miesto.

Obom dievčatám srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich úspechov a ďakujeme im za reprezentáciu školy. FÉLICITATIONS !

 

Mgr. Korineková, Mgr. Čížová

Naše mladé talenty v biologickej olympiáde kategórie E

Biologická olympiáda kategórie E je známa aj pod názvom „Poznaj a chráň“ Súčasťou prípravy na túto súťaž je okrem teoretických vedomostí aj práca v teréne –pozorovanie a mapovanie vybraných rastlinných a živočíšnych druhov. Do okresného kola postúpili z našej školy 5 žiaci, z ktorých žiak Ján Fungáč z prímy obsadil 1.miesto v odbornosti botanika a žiak Adam Kašša zo 6.B získal 2.miesto v odbornosti zoológia. Ostatní súťažiaci Veronika Ľahká z prímy, Samo Prištic z prímy a Ján Číž z prímy boli úspešnými riešiteľmi súťaže.

Dňa 9.mája 2018 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v Považskej Bystrici, kde našu školu reprezentovali Ján Fungáč z prímy a Adam Kašša zo 6.B. Obaja preukázali dobré znalosti o rastlinách a živočíchoch Slovenska a stali sa úspešnými riešiteľmi tejto súťaže.

 

Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

 

Mgr. Anna Čížová

 

Výborný športový výsledok – 5. miesto na ME v boxe st. dorastu

Mirka Jedináková (III. F) na ME 2018 st. dorastu v talianskom Roseto Degli Abruzzi vybojovala 5. miesto.  Pri jej premiérovej účasti na takomto vrcholnom podujatí podala výborné výkonyv boji o medailu prehrala najtesnejším možným rozdielom s reprezentantkou Ruska na body.

Srdečne gratulujeme!

 

Najmladší chemici sa v krajskej konkurencii nestratili

V chemickej olympiáde v kategórii D nás tento rok reprezentovali dvaja študenti kvarty, ktorí dosiahli krásne výsledky. Patrik Fábrik sa okresnom kole umiestnil na 1.-3. mieste a Valentina Gúčiková na 5. mieste. V krajskom kole si Patrik vybojoval 3. miesto a Valentina 13. miesto. Obom študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov ďalšom štúdiu chémie.

Mgr. Andrea Machová

 

Náš študent prvý na celoslovenskom kole Biologickej olympiády!

Martin Franek, študent Piaristického gymnázia v Prievidzi sa umiestnil na prvom mieste v projektovej časti Biologickej olympiády, kategória B. Súťaž sa konala v dňoch 18.-20.4.2018 v Bratislave. Porota zložená z odborníkov z univerzít vyhodnotila jeho prácu s názvom „Rudné minerály v rozsypoch potokov Malej Magury“ ako najlepšiu v jeho kategórii s bodovým ziskom 30 bodov z 30. Odmenou za jeho fyzicky náročnú prácu v teréne, dôkladnú laboratórnu analýzu vzoriek ako aj za metodologicky dôsledné vyhodnocovanie a analýza výsledkov bola aj Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa entuziazmu pokračovať v kvalitnej vedeckej práci.

Ďalšie pekné umiestnenie na Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok po Veľkej noci sa v Starej Turej uskutočnilo krajské kolo ďalšieho ročníka súťaže prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Jedinou súťažiacou z našej školy bola Kristína Milová, ktorá súťažila v kategórii 04 – Biológia s prácou „Vplyv prachu na mikroskopické živočíchy v machoch“. Preukázala vytrvalosť v pracnom laboratórnom spracovaní a vyhodnocovaní vzoriek. Získala za to pekné 4. miesto, ale aj mnoho cenných skúseností s vedeckou metódou a prezentovaním. Verím, že sa jej v ďalších štúdiách a v živote zídu.

 

Víťazstvo v regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

V priestoroch Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi sa dňa 17. apríla 2018 uskutočnilo regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých a v tvorbe divadiel poézie. Náš študent Filip Petráš sa stal víťazom IV. kategórie – próza. K dosiahnutému úspechu mu srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme za niekoľkoročnú úspešnú reprezentáciu školy v záujmovo-umeleckých súťažiach.

PK SJL

 

Boli sme úspešní aj v krajskom kole súťaže v rétorike

13. apríla 2018 sa v Uhrovci uskutočnilo krajské kolo súťaže v rétorike – Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Naše gymnázium malo zastúpenie v I. a III. kategórii. Hoci sa naši študenti takejto súťaže zúčastnili po prvýkrát, svojím prejavom zaujali odbornú porotu a nezostali bez ocenenia. Magdaléna Lakatošová z prímy získala Cenu predsedu TSK Ján Mikuško z I. G Cenu starostky Uhrovca. Obom žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

Grafici opäť bodovali

Patrik Mokrý, žiak II.F  sa po víťazstve v krajskom kole v súťaži ZENIT v kategórií webdeveloper umiestnil na výbornom 4. mieste aj v celoštátnom kole, ktoré sa konalo v dňoch 20. Až 22. 3. 2018 na Sstrednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne. Srdečne gratulujeme.

Znova bodujeme na súťažiach v biológie a geografie

V priebehu februára a marca sa uskutočnili viaceré kolá olympiád z biológie a geografie. Ešte pred chrípkovými prázdninami vo februári sme sa zúčastnili okresného kola geografickej olympiády. Mário Orzságh zo sekundy postúpil z 3. miesta do krajského kola v kategórii F. V kategórii F sme mali 2 úspešných riešiteľov, ktorí sa umiestnili na 6. a 10. mieste z 29. súťažiacich.

V marci sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády. Naši žiaci súťažili v teoreticko-praktickej časti v kategóriách A a B. V kategórii B sa Jakub Kunovský z triedy sexta umiestnil na 4. mieste, napriek náročným úlohám sa mu podarilo stať sa úspešným riešiteľom. Druhý súťažiaci skončil na 7. mieste, tesne pod hranicou ÚR . Vrcholová kategória A máva vždy najzložitejšie úlohy, naše súťažiace sa umiestnili na 7. a 11. mieste no už bez titulu úspešný riešiteľ. Najvýraznejší úspech však zaznamenal Martin Franek z kvinty v projektovej časti Biologickej olympiády, ktorý sa v kategórii B umiestnil na 1. mieste a zaistil si postup do celoslovenského kola s výskumnou prácou „Rudné minerály v rozsypoch potokov Malej Magury“.

Naplánovať, zrealizovať, vyhodnotiť a odprezentovať výskumný projekt je veľmi náročné, no opláca sa. Prvý aprílový piatok sa zúčastníme s projektom „Vplyv prachu na mikroskopické živočíchy v machu“ krajského kola súťaže SOČ.

Krajské a celoslovenské kolá sa uskutočnia v priebehu najbližších týždňov, všetkým súťažiacim prajeme veľa úspechov pri riešení úloh a prezentovaní svojich projektov.

Mgr. Marek Šimurka

 

V našej škole vyrastajú nádejní rečníci

Dôkazom toho, že medzi žiakmi nášho gymnázia je veľké množstvo rečníckych talentov, je každoročný záujem žiakov o účasť v školskom kole súťaže v rétorike – Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Víťazi školského kola v I. a II. kategórii postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 27. marca 2018 v priestoroch Centra voľného času v Prievidzi. V II. kategórii naše gymnázium dôstojne reprezentoval Mário Orság zo sekundy. V I. kategórii súťažila Magdaléna Lakatošová z prímy, ktorá sa umiestnila na víťaznom 1. mieste, čím si zároveň vybojovala postup do krajského kola. Obom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Magdaléne srdečne blahoželáme k víťazstvu.

PK SJL

 

Francúzštinári opäť úspešní

Marec je pre francúzštinárov výnimočný mesiac. Nielen, že je to mesiac „Frankofónie“, ale je to aj mesiac súťaží, do ktorých sa každoročne zapájame a sme úspešní. 19.3.2018 sa konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, kde Veronika Furjelová (kvarta) potvrdila svoje kvality a po tretíkrát po sebe postúpila do celoslovenského kola. 27.3.2018 sme sa zúčastnili regionálneho kola súťaže „Spievam po francúzsky“ v Bratislave. Okrem spevákov a hudobníkov našu zostavu tvorili aj žiaci III.G, ktorí v sále Národného osvetového centra pomohli vytvoriť povzbudzujúcu atmosféru. Klárka Ďzuponová (tercia) v kategórii do 14 rokov  získala zaslúžené 1.miesto a postup do národného finálne. Hudobná zostava v zložení Terezka Peszekiová, Veronika Beláková, Samuel Lihotský, Veronika Furjelová a Martin Turčan sa síce neumiestnili, ale ich vystúpenie bolo krásnou ozdobou celého podujatia. Aby toho nebolo málo, Viktória Granecová (4.G), ktorá bola stálicou troch predošlých ročníkov, vystúpila v Bratislave ako hosť a člen odbornej poroty. Všetkým našim študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im veľa úspechov. Félicitations et merci.

 

Mgr. Anna Čížová, Mgr. Zuzana Korineková

 

2. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 20. 3. 2018 sa v CVČ v Prievidzi konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Za 2. stupeň ZŠ sa tento rok zúčastnili na súťaži samí chlapci. V prednese prózy sme mali zastúpenie v oboch kategóriách. V II. kategórii (5. – 6. ročník) nás reprezentoval Daniel Kurek (V. A), v III. kategórii (7. – 9. ročník) Dominik Šujan (VII. A). V prednese poézie súťažil Lukáš Kulich (V. A). Najúspešnejším z trojice našich recitátorov bol Dominik Šujan (VII. A).  Svojím originálnym prednesom vtipnej ukážky zaujal porotu a obsadil veľmi pekné 2. miesto. Všetkým trom chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a Dominikovi blahoželáme k úspechu.

Mgr. Martina Grolmusová

 

5. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády

Dňa 22. 3. 2018 sa konalo v Trenčíne krajské kolo Dejepisnej olympiády. V každej kategórii si zmerali vedomosti z histórie 18 súťažiaci – najlepší z okresov Trenčianskeho kraja. Našu školu reprezentoval Jakub Struhačka (VIII. A), víťaz okresného kola. V náročnej konkurencii obsadil v kategórii D pekné 5. miesto. V teste, ktorého úspešné vyriešenie si vyžadovalo zvládnuť veľký rozsah učiva a štúdium mnohých materiálov, získal 80 bodov z celkového počtu 100 bodov. Jakubovi blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Martina Grolmusová

Najúspešnejšia športovkyňa okresu – Talent Európy 2017

Naša žiačka Kristína Bruňanská (tercia) pokračuje v zbieraní úspechov v karate a o jej kvalitách svedčia aj posledné dve získané ocenenia. V rámci okresu získala ocenenie “Najúspešnejší žiak do 15 rokov” a vďaka spoločnosti Slovnaft a Stredoeurópskej nadácie sa stala finalistkou grantového programu “Talenty novej Európy”. Kike srdečne blahoželáme a sme hrdí na to, že patrí medzi nás.
Mgr. Zuzana Korineková (tr. učiteľka)

 

Opäť máme vynikajúce umiestnenie v okresnom kole Dejepisnej olympiády

15.2. 2018 sa v prievidzskom CVČ konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Naši žiaci (zo ZŠ aj z gymnázia) patria už niekoľko rokov k súťažiacim s najlepšími vedomosťami. To, že majú výborné znalosti a záujem o štúdium dejín, potvrdili aj tentoraz.

ZŠ dosiahla veľký úspech v kategórii D (8. ročník). Jakub Struhačka (VIII. A) obsadil v konkurencii 18 súťažiacich 1. miesto (s počtom bodov 94! z celkového počtu 100 bodov) a postúpil do krajského kola. Andrej Mazánik (VIII. A) obsadil 4. miesto (s počtom bodov 88 zo 100).

Gymnázium bolo veľmi úspešné v kategórii E (7. ročník), kde súťažilo 21 žiakov. Adam Borák (sekunda) sa umiestnil na 3. mieste (s počtom bodov 89 zo 100) a Janka Cigléniová (sekunda) na 4. mieste (s počtom bodov 78 zo 100).

Všetkým štyrom mladým historikom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Jakubovi želáme rovnaký úspech v krajskom kole.

Mgr. Martina Grolmusová a Mgr. Katarína Sekrenešová

 

Úspešná účasť v súťaži ZENIT

V tomto ročníku súťaže zenit dosiahli naši žiaci významné úspechy.
V kategórii “Webdeveloper” sa Patrik mokrý z II.F stal výťazom krajského kola, Peter
Škríba zo IV.F. skončil na 4. mieste a Šimon Janovič bol piaty.
Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť webovú stránku pre zábavný park, vrátane rezervácie a
predaja vstupeniek. Pod článkom je aj niekoľko ukážok  víťaznej práce.

V kategórii “Grafik” sa Matej Volf v silnej konkurencii umiestnil na 3. mieste a Miloš
Brezáni bol štvrtý. Jakub Ložek bol ôsmy.

Všetkým účastníkom gratulujeme a Patrikovi držíme palce v celoštátnom kole.

 

JUVENES TRANSLATORES

Dňa 24. novembra 2017 sakonala prekladateľská súťaž Juvenes Translatores 2017.

S veľkou radosťou vám môžeme oznámiť, že naša žiačka Katka Kráľová z 2. G sa stala víťazkou tejto súťaže za Slovensko . Katkin preklad z anglického do slovenského jazyka bol najlepší spomedzi všetkých súťažných prekladov. Tím prekladateľov Europskej únie hodnotil presnosť, plynulosť a tvorivosť prekladu. Víťaz z každej krajiny je pozvaný na slávnostné udeľovanie cien v Bruseli, ktoré sa bude konať v apríli 2018.

 

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Dagmar Tragorová

 

Naši piataci dosiahli úžasný výsledok z celoslovenského TESTOVANIA 5

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

V dňoch 16. a 17. januára sa konalo okresné kolo OAJ, ktorého sa zúčastnili víťazi nášho školského kola. Martin Zajac (2.G) získal v kategórii 2A (1. a 2.r. SŠ) 2 .miesto, Soňa Ličková (oktáva) obsadila 3. miesto v kategórii 2B (3. a 4.r. SŠ), Andrea Tonhauzerová (3.F) 4. miesto v kategórii 2D (1. – 4.r. SŠ) a Zuzana Kuhajdová (kvarta) bola úspešnou riešiteľkou. Najväčší úspech dosiahla Klára Šuníková (sekunda), ktorá v kategórii 1A postúpila do krajského kola. Všetkým srdečne blahoželáme a Klárke prajeme, aby sa jej darilo aj naďalej.

PK CJ

Výborné úspechy vo florbale

December je už tradične termínom pre okresné majstrovstvá vo florbale chlapcov a dievčat SŠ. Turnaj dievčat zorganizovala SOŠ T. Vansovej a naše dievčatá, po víťazstve 4:1 nad domácim družstvom, 5:2 nad SOŠ Nováky a prehrou 2:4  s GVBN obsadili celkovo pekné  2. miesto.

Mimoriadne napínavý bol turnaj chlapcov, kde naše družstvo postupne zdolalo Obchodnú akadémiu 5:1, GVBN 4:2 a Kalinu 4:1. Po skupinovej fáze sme opäť narazili na oveľa silnejšiu Kalinu, ktorú sme zdolali až v závere 5:4 a prehrali sme s domácou SOŠ T.Vansovej 3:4.Nakoľko Vansová prehrala s Kalinou,všetko sa zdramatizovalo a my sme na konečné víťazstvo potrebovali vyhrať s SOŠ Nováky o 6 gólov a podarilo sa nám vydrieť potrebné víťazstvo v pomere 8:2, čím sme získali historicky aj histericky prvý titul na Majstrovstvách okresu.
Družstvo dievčat: Dominika Smatanová, Laura Balážová, Sára Gúčiková, Michaela Zábojníková, Annamária Kováčiková, Martina Ondrejovičová, Júlia Žibeková.
Družstvo chlapcov: Damián Jamriško, Adam Beňo, Ondrej Vereš, Miroslav Macho, Martin Turčan, Alexej Putiška, Tomáš Jamriško, Filip Petráš.

 

Šachové úspechy

V novembri sa naši šachisti zúčastnili okresného kola ZŠ a SŠ. V jednotlivcoch skončili na medailových pozíciach Alžbeta Kuhajdová- 1. miesto v kategórii SŠ, Martina Krahulcová- 1. miesto v kategórii ZŠ a Zuzana Kuhajdová- 2. miesto v kategórii ZŠ. Družstvo, v zložení Martina Krahulcová- Samuel Lihotský obsadilo v kategórii ZŠ 1. miesto. Do krajského kola postúpili naši štyria šachisti.

 

Víťazstvo v karate

Naša žiačka Kristína Bruňanská (tercia) sa 2. 12. 2017 zúčastnila Majstrovstiev  Slovenskej republiky v karate, ktoré sa konali v Trnave.  Vo finále sa stretla s minuloročnou majsterkou SR, ktorú porazila 3:2 a stala sa novou Majsterkou Slovenska v súťažnej kategórii kata mladšie dorastenky, 12-13 r.  Kristíne srdečne blahoželáme a tešíme sa z jej úspechov.
Mgr. Zuzana Korineková a “tercia”

Náboj – Junior

Dňa 24. novembra 2017 sme sa (skupinka štyroch študentov kvarty v zložení: Veronika Furjelová, Juraj Čavojský, Patrik Fábrik a ja) zúčastnili fyzikálno-matematickej súťaže NÁBOJ – Junior. Tejto súťaže sme sa zúčastnili aj v minulom školskom roku, a tak sme už mali nejaké skúsenosti. Trochu sme si pripomenuli úlohy z minulých ročníkov, vyštartovali sme súťažiť a obsadili sme krásne 7. miesto. Boli sme nesmierne radi. Potvrdili sme si, že máme celkom slušné vedomosti, dobrú tímovú spoluprácu a aj logika nám nie je celkom cudzia.

Žatva úspechov na olympiádach pokračuje

Uplynulé dva víkendy sa v Košiciach konali celoslovenské kolá dvoch predmetových olympiád: geografickej a biologickej. Medzi súťažiacimi boli v oboch olympiádach aj študenti našej školy. A všetci sa vrátili s pozoruhodnými úspechmi.

Od piatku 21.4. do nedele 23.4.2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach konala Geografická olympiáda. Študent septimy, Damián Leporis, súťažil v kategórii Z. Podarilo sa mu vyriešiť úlohy dostatočne dobre na to, aby získal ocenenie úspešného riešiteľa.

Nasledujúci piatok, 28.4. sa v aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach stretli žiaci, študenti, ich učitelia a mnohí rodičia na otvorení projektovej časti celoslovenského kola Biologickej olympiády. V sobotu súťažilo 11 najlepších študentov SŠ v kategórii A, 16 mladších študentov SŠ v kategórii B a 16 žiakov ZŠ a osemročných gymnázii v kategórii C. Každý prezentoval svoju prácu spočívajúcu na výsledkoch svojich vlastných výskumov, zastúpené boli snáď všetky vedné odbory biológie a geológie (geológia nemá vlastnú súťaž, preto je súčasťou Biologickej olympiády).

Naša škola mala zastúpenie v kategórii B, v ktorej sa Radoslava Kopecká, študentka 2.G, predstavila s prácou „Pozorovanie farebných reakcií húb s chemickými činidlami.“ Jej práca zaujala komisiu nezvyčajnou myšlienkou, pre väčšinu úplne novou. V celkovom hodnotení sa umiestnila na 5. mieste a okrem toho bola odmenená aj Cenou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Milým prekvapením bol aj fakt, že ju pozvali do užšieho výberu na medzinárodné súťaže, do definitívneho sa už však nedostala. Druhým súťažiacim z našej školy bol Martin Franek z kvarty, ktorý v kategórii C zabodoval s prácou „Šlichové minerály a ich zdrojové horniny z Malej Magury“. Výsledok prekonal všetky očakávania, umiestnil sa na medailovom, 3. MIESTE!

Popri týchto kolách sa dňa 26.4. v Novom Meste nad Váhom konalo ešte aj krajské kolo Geografickej olympiády, kategórie F. Žiak 7. ročníka našej ZŠ, Andrej Mazánik, sa taktiež stal úspešným riešiteľom a umiestnil sa na 14. mieste z celkového počtu 27. súťažiacich. V tejto kategórii ide o najvyššie kolo.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa odhodlania a vytrvalosti do ďalších súťaží a výskumov. Obe spomínané práce majú značný potenciál rozšíriť, príp. prehĺbiť výskum a priniesť zaujímavé poznatky.

Mgr. Marek Šimurka

8 medailí z atletiky

Naši stredoškoláci sa v piatok 21.4. zúčastnili okresných majstrovstiev v atletike. A veru neboli len do počtu. V konkurencii všetkých stredných škôl okresu získali 8 vzácnych kovov. Menovite: Adam Illéš (II.G) 3. miesto skok do diaľky, Miroslav Beňadik (IV.G) 2.miesto vrh guľou, Simona Lovaštíková (III.G) 3.miesto skok do diaľky, 3.miesto beh na 800m, Veronika Kberlingová (III.G) 3.miesto vrh guľov, Barbora Píšová (I.G) 3.miesto beh 1500m, štafeta 4×100 m chlapci (Hronec, Jamriško, Illéš, Jurík) 2.miesto, štafeta 4x100m dievčatá (Píšová, Lovaštíková, Kberlingová, Hudecová) 3.miesto. Všetkým blahoželáme!!!

Ocenenie pre RNDr. Máriu Bendovú

Primátorka mesta Prievidza dňa 28. 3. 2017 udelila v súlade s § 27 Štatútu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 5  schváleného uznesením MsZ č. 47/14 dňa 25.februára 2014 Plaketu Jána Amosa Komenského za vynikajúce výsledky v školstve a za prínos v oblasti vzdelávania pedagógom škôl a školských zariadení pôsobiacich v meste Prievidza. Za našu školu ocenenie získala RNDr. Mária Bendová, učiteľka Piaristického gymnázia F. Hanáka. V návrhu na jej ocenenie sme uviedli tieto slová:
Takmer celý svoj pracovný život zasvätila deťom a mládeži ako učiteľka matematiky a fyziky v rôznych druhoch a typoch škôl v meste Prievidza. V Piaristickej spojenej škole F. Hanáka   pôsobí  od 1. septembra 2008 . Je pracovitá, spoľahlivá, nebojí sa inovácií, je vedúcou predmetovej komisie matematiky a fyziky na gymnáziu. Jej najvýznamnejšou črtou je to, že stále učí s láskou.  Poznajú to aj jej žiaci – na rozlúčke maturantov sa jej jeden žiak v záverečnom prejave takto prihovoril: „Pani profesorka, štyri  roky ste nám vraveli, že cennosti do školy nepatria. Tak prečo ste tu vy?“.
Ocenenej kolegyni úprimne blahoželáme.
Vedenie školy

Spievam po francúzsky

Naše speváčky Klára Džuponová (sek) a Viktória Granecová (III.G) sa už po tretí rok za sebou zúčastnili súťaže Spievam po francúzsky, ktorá sa uskutočnila 7.4.2017 v Žiline. V regionálnom semifinále Klárka obsadila tretie miesto (kategória do 14 rokov) a Viktória získala 1.miesto vo svojej kategórii (15 – 17 rokov)  a stala sa aj absolútnym víťazom celého kola. Viki držíme palce v celonárodnom finále, ktoré sa bude konať 2.6.2017 v Banskej

Mgr. Zuzana Korineková

Najmladší chemici nesklamali!

Študenti našej školy sa ani tento rok v chemickej olympiáde nestratili. V najmladšej kategórii D sa v okresnom kole v početnej konkurencii 42 žiakov z celého okresu umiestnil Martin Franek (kvarta) na krásnom 2. mieste a Dominik Bakoš (kvarta) na 9. mieste. Martinovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole a obom chlapcom ďakujeme za zodpovednú reprezentáciu školy.

Mgr. Andrea Machová

Celoslovenské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

V dňoch 30. – 31.3.2017 sa v Bratislave konal 27. ročník Olympiády vo francúzskom jazyku. Z krajského kola z prvých miest postúpili 4 študenti v 4 kategóriách. Ani v Bratislave sa nestratili a dosiahli medailové umiestnenia. Zuzka Cagáňová, pre ktorú to bola prvá účasť na olympiáde, získala v kategórii 1A (príma-sekunda) 2.miesto. Veronika Furjelová vylepšila minuloročné „zemiakové“ umiestnenie a získala 2. miesto v kategórii 1B (tercia-kvarta). Adam Debnár sa olympiády zúčastňuje už od prímy a tento rok obhájil 3. miesto. Obrovským prekvapením bolo víťazstvo Viktórie Granecovej v kategórii 2B, keďže to bola pre Viki prvá účasť na olympiáde a keďže vo svojej kategórii porazila aj študentov 8 ročných gymnázií. Ceny víťazom odovzdal francúzsky veľvyslanec na Slovensku Christophe François LÉONZI. Odmenou pre študentov bolo divadelné predstavenie v Historickej budove SND Lakomec od Molièra. Našim víťazom srdečne blahoželáme a úprimne im ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Zapojili sme sa do súťaže „Poznaj a chráň“

Dňa 29. marca 2017 sa 3 naši žiaci zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády kategória E, ktorá sa nazýva aj „Poznaj a chráň“. V odbornosti ZOOLÓGIA našu školu reprezentovali dve žiačky zo Základnej školy : Magdaléna Raabová, 5.A a Ema Detková, 5.A a v odbornosti BOTANIKA jeden žiak z 8-ročného gymnázia Adam Borák, príma. Všetci traja žiaci boli úspešnými riešiteľmi okresného kola a Adam Borák postupuje do ďalšieho krajského kola súťaže.

Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a Adamovi gratulujeme k postupu !

 Mgr. Anna Čížová

 

Žatva úspechov v biologickej olympiáde

V priebehu marca prebehli krajské kolá biologickej olympiády. Naši študenti sa zapojili hneď do niekoľkých kategórií a častí.

Dňa 22.3.2017 sa na Fakulte zdravotníctva Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne konalo krajské kolo BiO v kategóriách A a B. Zapojili sme sa do oboch častí oboch kategórií:

V kategórií B v projektovej časti sa Radoslava Kopecká stala víťazkou a z 1. miesta postupuje na celoslovenské kolo s prácou „Pozorovanie farebných reakcii húb s chemickými činidlami“. Porotu zaujal nezvyčajný nápad a možný praktický význam výskumu. Skvelé, hoci nepostupové, 3. miesto v silnej konkurencii v projektovej časti kategórie A získal Ivan Petrovič s jeho šľachtiteľským výskumom „Analýza znakov a vlastností rodičov a ich krížencov F1 u paprík druhu Capsicum chinense“.

Úspešní boli aj súťažiaci v teoreticko-praktickej časti oboch kategórií. V kategórii B boli obaja súťažiaci úspešnými riešiteľmi, z nich najlepšie sa umiestnil Jakub Kunovský na 5. mieste. Ďalší súťažiaci sa umiestnili na 7., 8. a 9. mieste.

Týmto však úspechy našich žiakov ešte nekončia. Okrem už spomínanej postupujúcej Radoslavy Kopeckej pocestuje v apríli do Košíc na celoslovenské kolo aj Martin Franek, ktorý dňa 30.3.2017 získal postupové 2. miesto v krajskom kole BiO v kategórii C, projektová časť. Tu predstavil svoj geologický výskum: „Šlichové minerály a ich zdrojové horniny z Malej Magury“. Okrem toho svoje nadanie na biológiu prejavil tým, že súčasne súťažil aj v teoreticko-praktickej časti, v ktorej sa umiestnil na 5. mieste.

 

Veľké úspechy v súťaži Jazykový kvet 2017

Aj tento rok sa jazykové talenty z radov gymnazistov zapojili do postupovej recitačnej súťaže Jazykový kvet. Krajské semifinále sa konalo 8. marca 2017 v Trenčíne a tento rok nás reprezentovali žiaci recitujúci vo francúzskom a talianskom jazyku. Zapojila sa skupina 6 žiakov z kvinty, ktorí si nacvičili divadelnú scénku vo francúzštine – skeč s názvom Dragon a trois tetes (Trojhlavý drak) a 3 žiačky z kvarty – Dominika Detková, Terézia Kovalíčeková a Eva Koštialiková, ktoré si pripravili ukážky z diel známeho talianskeho autora Bruna Ferrera.

Dominika a Terezka, ako aj skupina francúzštinárov postúpili do krajského finále, ktoré sa konalo 7. apríla. Terezka Kovalíčeková a francúzske divadlo obhájili 2. miesto a Dominika Detková sa so svojou prózou v taliančine umiestnila na 1. mieste, a teda ako víťazka postupuje do celoslovenského finále. Všetkým jazykovým talentom blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Dominike prajeme “tanti auguri”, čiže veľa šťastia v národnom finále.

Mgr. Zuzana Škrinárová

Úspechy v prednese poézie i v rétorike

V okresnom kole  súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN naše  gymnázium  v II. kategórii v prednese poézie reprezentoval DAVID PETRÁŠ z prímy. Za prednes básne Čarodejníkov učeň od J. W. Goetheho získal od odbornej poroty čestné uznanie.

V okresnom kole súťaže ŠTÚROV a DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC gymnázium  reprezentovala študentka tercie NINA BOBÁĽOVÁ. V náročnej súťaži sa prezentovala dvoma rečníckymi prejavmi : vopred pripraveným a improvizovaným. Jej  rečnícke vystúpenia porota ocenila celkovým 2. MIESTOM.

Obom našim študentom gratulujeme a želáme veľa inšpirácie pri rozvíjaní svojho talentu.

Najlepší francúzštinári Trenčianskeho kraja

Dňa 6. 2. 2017 sa v Trenčíne konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Štvorici našich študentov sa podaril neuveriteľný úspech. Každý z nich zvíťazil vo svojej kategórii a postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 30. – 31. 3. 2017 v Bratislave. Zuzke Cagáňovej (sekunda), Veronike Furjelovej (tercia), Adamovi Debnárovi (kvinta) a Viktórii Granecovej (3.G) srdečne gratulujeme a želáme im ešte veľa sily a trpezlivosti do ďalšej prípravy. Merci et bon courage !

Úspechy v biologickej a geografickej olympiáde

V uplynulých týždňoch sa naši žiaci zúčastnili viacerých súťaží. Dňa 7.2.2017 v CVČ Prievidza súťažili žiaci zo škôl z celého okresu v geografickej olympiáde. Naši žiaci v kategórii E sa umiestnili na 16. a 11. mieste (z celkového počtu 30 súťažiacich). V kategórii F si vďaka vytrvalej práci a náročnej príprave naši žiaci počínali ešte úspešnejšie: spomedzi 28. súťažiacich sa dvaja siedmaci stali úspešnými riešiteľmi: Jakub Struhačka sa prebojoval na 7. miesto len s dvojbodovým rozdielom oproti 3. miestu. Medailovú pozíciu získal jeho spolužiak Andrej Mazánik, ktorý vďaka najlepšiemu počtu bodov z teoretickej časti obsadil 2. miesto a tak si zabezpečil postup do krajského kola. Gratulujeme!

Dňa 9.2.2017 si traja žiaci skúsili online súťaž v kategórii Z geografickej olympiády. Z tridsiatich veľmi rôznorodých otázok s jednotiacou témou „Srbsko“ získal Damián Leporis zo septimy 27 bodov. Poradie po krajoch zatiaľ nebolo zverejnené, len tabuľka s výsledkami vyše 1000 súťažiacich z celého Slovenska.

No najlepšie výsledky prinieslo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C, ktorého sa zúčastnili dvaja žiaci kvarty. Martin Franek súťažil v projektovej časti so svojím výskumom „Šlichové minerály a ich zdrojové horniny z Malej Magury“ a z 2. miesta postupuje na krajské kolo. Súčasne súťažil aj v teoreticko-praktickej časti, kde prekonal aj tento svoj úspech, pretože zvíťazil a z 1. miesta postupuje do krajského kola. Skvele si počínala aj jeho spolužiačka Eva Koštialiková, ktorá sa spomedzi 22 súťažiacich umiestnila na 4. mieste.

Mgr. Marek Šimurka, Mgr. Andrea Machová

4. miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa konalo 15. novembra 2016 v CVČ Spektrum v Prievidzi.  Našu základnú školu reprezentovala Lenka Bobáľová, žiačka IX. A triedy. V konkurencii 23 súťažiacich ukázala vynikajúce vedomosti a kreativitu a stala sa úspešnou riešiteľkou. Výborné výsledky dosiahla v písomnej časti – za test zameraný na čítanie s porozumením a analýzu textov z hľadiska jazykových rovín získala 23 bodov z 25 bodov, za transformáciu textu získala 13 bodov z 15 bodov. Od umiestnenia na víťazných pozíciách ju delilo len menšie zaváhanie pri prednese prejavu. Celkovo získala 45 bodov z maximálneho počtu 55 bodov a umiestnila sa na krásnom 4. – 7. mieste (4 súťažiace mali rovnaký počet bodov). Lenke blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Martina Grolmusová

Vynikajúce výsledky v okresnom kole DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

14. 2. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Obidve organizačné zložky našej školy (ZŠ aj gymnázium) dosiahli vynikajúce výsledky. Na olympiáde sa zúčastnili štyria žiaci zo základnej školy (dve dievčatá z IX. A triedy a dvaja chlapci zo VII. A triedy) a dve študentky osemročného gymnázia (z kvarty a tercie). Všetci šiesti zástupcovia našej školy boli úspešnými riešiteľmi. Štyria z nich sa umiestnili na 1. až 3. mieste. Gymnázium získalo dve 1. miesta (v kategórii C a D), základná škola získala 2. miesto v kategórii E a 3. miesto v kategórii C.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Kategória C: Umiestnenie Počet súťažiacich v kategórii

(z toho ÚR)

Terézia Hatalová (IX. A) 3. miesto

26 (14)

Michaela Bullová (IX. A) 9. miesto

26 (14)

Kategória E:
Jakub Struhačka (VII. A) 2. miesto

26 (8)

Andrej Mazánik (VII. A) 5. miesto

26 (8)

 

GYMNÁZIUM

Kategória C: Umiestnenie Počet súťažiacich v kategórii

(z toho ÚR)

Dominika Detková (kvarta) 1. miesto

26 (14)

Kategória D:
Valentina Gúčiková (tercia) 1. miesto

24 (11)

 

Do krajského kola postupujú traja súťažiaci: Dominika Detková, Valentina Gúčiková a Jakub Struhačka. Všetkým šiestim deťom blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a postupujúcim prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia.

 

Mgr. Martina Grolmusová a Mgr. Katarína Sekrenešová

 

Úspechy v biologickej a geografickej olympiáde.

Prievidza, 17.2.2017

V uplynulých týždňoch sa naši žiaci zúčastnili viacerých súťaží. Dňa 7.2.2017 v CVČ Prievidza súťažili žiaci zo škôl z celého okresu v geografickej olympiáde. Naši žiaci v kategórii E sa umiestnili na 16. a 11. mieste (z celkového počtu 30 súťažiacich). V kategórii F si vďaka vytrvalej práci a náročnej príprave naši žiaci počínali ešte úspešnejšie: spomedzi 28. súťažiacich sa dvaja siedmaci stali úspešnými riešiteľmi: Jakub Struhačka sa prebojoval na 7. miesto len s dvojbodovým rozdielom oproti 3. miestu. Medailovú pozíciu získal jeho spolužiak Andrej Mazánik, ktorý vďaka najlepšiemupočtu bodov z teoretickej časti obsadil 2. miesto a tak si zabezpečil postup do krajského kola. Gratulujeme!

Dňa 9.2.2017 si traja žiaci skúsili online súťaž v kategórii Z geografickej olympiády. Z tridsiatich veľmi rôznorodých otázok s jednotiacou témou „Srbsko“ získal Damián Leporis zo septimy 27 bodov. Poradie po krajoch zatiaľ nebolo zverejnené, len tabuľka s výsledkami vyše 1000 súťažiacich z celého Slovenska.

No najlepšie výsledky prinieslo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C, ktorého sa zúčastnili dvaja žiaci kvarty. Martin Franek súťažil v projektovej časti so svojím výskumom „Šlichové minerály a ich zdrojové horniny z Malej Magury“ a z 2. miesta postupuje na krajské kolo. Súčasne súťažil aj v teoreticko-praktickej časti, kde prekonal aj tento svoj úspech, pretože zvíťazil a z 1. miesta postupuje do krajského kola. Skvele si počínala aj jeho spolužiačka Eva Koštialiková, ktorá sa spomedzi 22 súťažiacich umiestnila na 4. mieste.

Mgr. Marek Šimurka, Mgr. Andrea Machová

Športové ocenenie

V piatok 17.2. v nováckom dome kultúry vyhlásili najlepších športovcov, trénerov, funkcionárov a kolektívy z okresu Prievidza za úspechy dosiahnuté v roku 2016. Medzi ocenenými mala už po druhýkrát miesto aj naša p. učiteľka Monika Píšová. Za športové výsledky v maratóne a ultramaratóne, ktoré dosiahla v minulom roku (dva tituly majsterky SR), sa zaradila medzi ocenených športovcov. Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa nabehaných kilometrov.

Spievam po francúzsky 2016

Dňa 3. 6. 2016 sa v Banskej Bystrici konalo národné finále súťaže „Spievam po francúzsky“. Klárka s piesňou od Olivie Ruiz „Elle panique“obsadila 5. miesto. Viktória s piesňou od Camille „Au port“ rovnako ako v krajskom kole zvíťazila vo svojej kategórii a postúpila do medzinárodného finále, ktoré sa bude konať v Ostrave 17. 6. Okrem krásnych zážitkov a cien si Viktória vysúťažila aj zájazd do Paríža. Obom speváčkam srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

[nggallery id=319]

Slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších žiakov okresu Prievidza

Vo štvrtok 18. mája sa v priestoroch veľkej sály KaSS uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších žiakov okresu Prievidza vo vedomostných súťažiach a olympiádach v školskom roku 2015/2016.

Za našu školu na pódium vystúpili a diplom s vecnými cenami prevzali piati žiaci: Šimon Macho (3.A) – 1. miesto – pytagoriáda (kategória P3), Jakub Zábojník (4.B) – 2.miesto – pytagoriáda (kategória P4), Terézia Hatalová (8.A) – 1. miesto – dejepisná olympiáda (kategória D), Dominika Detková (tercia) – 3. miesto – dejepisná olympiáda (kategória D) a Jakub Kunovský (kvarta) – 1. miesto – biologická olympiáda (kategória C) a 3. miesto – chemická olympiáda (kategória D).

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa úspechov aj v budúcom školskom roku.

[nggallery id=315]

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Už po tretí krát po sebe mala naša škola zastúpenie na celoštátnom kole francúzskej olympiády. Adam Debnár z kvarty získal v kategórii 1B 3. miesto, čím dosiahol doteraz svoj najväčší úspech v tejto súťaži. Veronika Furjelová zo sekundy mala na olympiáde premiéru a vo veľmi vyrovnanej kategórii 1A získala 4. miesto. Našim študentom srdečne gratulujeme a želáme im ešte veľa úspechov. Félicitations !

[nggallery id=292]

Mgr. Zuzana Korineková, Mgr. Anna Čížová

Chemická olympiáda opäť úspešná

V krajskom kole chemickej olympiády sa podarilo M. Blaškovi v kategórii B obsadiť 3. miesto a J. Kunovský spolu s A. Debnárom sa stali v kategórii D úspešnými riešiteľmi. Všetkým srdečne blahoželáme!

Som závislá na svojej dennej dávke endorfínov …

“Ty si fakt cvok, v tvojom veku,” počúvam čas od času. Medzi mojimi známymi sa nachádzajú aj takí, ktorí ma považujú za šialenca. Nerozumejú mi. Neveriaco krútia hlavou, prečo sa stále naháňam. Pokiaľ mlčia, poznám to z ich pohľadov plných nepochopenia a údivu. Je vám asi jasné, že hovorím o behu. Chápu ma ľudia, ktorí neúnavne obúvajú bežecké maratónky a dobrovoľne, ako ja, sa ničia pri behaní. Potom ešte tí, ktorí majú športového ducha. Ostatní si myslia, že som blázon, a že by som mala mať vzhľadom na svoj vek rozum, skľudniť sa a s behom sa nadobro rozísť. Pritom ma strašia, že nedopadnem dobre, vyzerám mizerne, zošlo. A pokiaľ s behom neprestanem, zle skončím.

Ako sa obhájiť? Priznám, je to ťažké. Kto nezažil voľnosť, ľahkosť a pocit slobody sprevádzajúci tento najprirodzenejší pohyb človeka, asi úplne nepochopí. Keď nastupujúci pocit únavy prehlušuje radosť z pohybu. Beh je o radosti a prekonávaní svojich limitov. Ale aj o víťazstvách a stupňoch pre víťazov. Ako v nedeľu 3. apríla na maratóne v Bratislave. Dobehla som ako 1. Slovenka. Ten pocit v cieli bol úžasný. Nedá sa dostatočne opísať, dá sa len prežiť.

Nebolo to len víťazstvo nad súperkami, ale aj nad sebou. Maratón je dlhý príbeh. Meria 42 195 metrov. Je o únave, kŕčoch, páliacom slnku, vetre, krízach, ale aj o bežeckej radosti, stretnutiach a víťazstvách. Pokiaľ chcete vyhrať, tak si píšte, že vyhráte – vyhráva totiž každý, kto dobehne.
Pri dobehnutí do cieľa eufória stúpa, únava odpadá, ústa od ucha k uchu. Možno vyzerám unavene a zošle, ale ….. som šťastná. Veď ten pocit na najvyššom stupni pre víťazov za to predsa stojí.

 IMG_20160402_151529006

Mgr. Monika Píšová

Ocenenie v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 1. apríla 2016 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – prednes prózy. Naše gymnázium zastupovali dve žiačky: Terézia Kovalíčeková (tercia) a Anna Tuliková (príma). Aničke sa podarilo upútať porotu a získať čestné uznanie. K tomuto úspechu jej srdečne blahoželáme a obom dievčatám ďakujeme za reprezentovanie našej školy.

PhDr. Monika Kováčiková

Úspechy v Biologickej olympiáde

Biologická olympiáda je na našej škole stále atraktívna a úspešná súťaž. Napriek tomu, že vo vyšších kategóriách badať v krajských kolách pokles záujmu iných škôl, záujem súťažiacich z našej školy pretrváva. Vytrvalosť vo svojom zdokonaľovaní sa prináša úspechy. V kategórii C (ZŠ a nižší stupeň gymnázia) sa školského kola zúčastnilo 10 žiakov, z nich dvaja reprezentovali školu na okresnom kole, kde spomedzi veľkého počtu súťažiacich sa umiestnili na 1. a na 8. mieste.

Kvartán Jakub Kunovský postúpil na krajské kolo, ktorého sa zúčastnil 17. 3. 2016 v Považskej Bystrici a získal spomedzi 16 súťažiacich skvelé 6. miesto, pričom získal aj ocenenie „úspešný riešiteľ“. Do kategórií A a B sa na našej škole zapojilo 15 študentov. Krajského kola v Považskej Bystrici 8. 3. 2016 sa zúčastnili piati z nich.

Dve súťažiace v kategórii B obsadili 6. a 7. miesto. Dvaja súťažiaci v najnáročnejšej kategórii A sa umiestnili na 6. a 8. mieste, obaja sa stali aj úspešnými riešiteľmi. Posledný súťažiaci bol zapojený v projektovej časti kategórie B, kde so svojím projektom získal 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy.

[nggallery id=278]

Vynikajúci úspech našich študentov v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku

Naši študenti vynikajúco reprezentovali naše Piaristické gymnázium FH na krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku. Veronika Furjelová zo sekundy sa v kategórii 1A umiestnila na 1.mieste, Adama Debnár z kvarty sa v kategórii 1B taktiež umiestnil na 1.mieste a Viktória Granecová z II. G sa v kategórii 2A umiestnila na 3.mieste. Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme všetkým trom študentom a aj našim pedagógom Mgr. Z. Korinekovej a Mgr. A. Čížovej, ktoré ich na súťaž pripravovali.

Úspech v okresnom kole chemickej olympiády

Na okresnom kole chemickej olympiády v kategórii D našu školu úspešne reprezentovali dvaja študenti kvarty, ktorí maximálne zúročili všetky vedomosti získané na hodinách chémie a v chemickom krúžku. Jakub Kunovský obsadil 3. miesto a Adam Debnár 4. miesto v konkurencii 38 súťažiacich z celého okresu. Chlapcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

Mgr. Andrea Machová

V okresnom kole Dejepisnej olympiády sa nám opäť mimoriadne darilo

9. 2. 2016 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Žiačky našej základnej školy každoročne obsadzujú popredné miesta. Aj tento rok dosiahli vynikajúce úspechy. Terka Hatalová, žiačka VIII. A triedy, získala v konkurencii 24 súťažiacich 1. miesto s výborným výsledkom 85 bodov z celkového počtu 100 bodov.

Jej spolužiačka Zuzka Gúberová obsadila 5. miesto, čo je takisto krásny úspech. Obom dievčatám, ktoré sa veľmi zodpovedne na súťaž pripravovali, blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Terke, ktorá postupuje do krajského kola, prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia a, samozrejme, držíme palce.

Mgr. Martina Grolmusová

Víťazstvo v okresnom kole biologickej olympiády

V stredu 3. februára sa v priestoroch ZŠ Dobšinského v Prievidzi zišli víťazi školských kôl biologickej olympiády kategórie C, aby si navzájom porovnali svoje biologické vedomosti a zručnosti. Našu školu úspešne reprezentovali Agáta Čurná a Jakub Kunovský z kvarty. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola a Jakub obsadil v ťažkej konkurencii krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole v Považskej Bystrici.

Mgr. Andrea Machová

Náš študent zvíťazil v krajskom kole súťaže Zenit

Študent oktávy Jozef Bugoš zvíťazil v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A. Srdečne blahoželáme. Výsledky

Naša žiačka majsterkou okresu v šachu

diplomsach

Gymnazistky úspešné na Majstrovstvách okresu v badmintone

27. októbra dosiahlo ďalší výrazný úspech družstvo stredoškoláčok na Majstrovstvách okresu v bedmintone. Družstvo v zložení Veronika Koberlingová a Mária Drahošová prešlo turnajom bez prehry a po víťazstvách nad Spoj. školou T. Vansovej 3:0, nad Kalinou 2:1 a nad GVBN 2:1 získalo titul majsteriek okresu. Gratulujeme a prajeme dobrý výsledok aj v regionálnom kole.

Medzinárodný úspech našej študentky

VGDňa 19.6.2015 sa v priestoroch Cikkerovej sály v Banskej Bystrici konalo medzinárodné finále súťaže Spievam po francúzsky. Spevácke výkony hodnotila odborná porota v zložení Jana Orlická Soňa Čutorová (SR), Noémie Labrousse (Francúzsko), Miroslava Pavlíková (ČR) a Aneta Wojtaszek (Poľsko). Súťažili speváci a speváčky aj so skupinami z Poľska, Maďarska, Slovenska a Čiech. Spievali moderné francúzske piesne v troch kategóriách a naša študentka Viktória Granecová zvíťazila v kategórii od 14-17 rokov. Viktórii srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov.

Talent Trenčianskeho kraja

V stredu 10. júna 2015 o 10:30 na Trenčianskom hrade v delovej bašte výstrel z dela otvoril ďalší ročník oceňovania najnadanejších žiakov a študentov kraja. viac…

Certifikát kvality v projekte eTwinning

etwinning

Víťazstvo v okresnom kole biologickej olympiády

Dňa 14. mája 2015 sa v priestoroch základnej školy na ulici Dobšinského uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategórie D. Súťaže sa zúčastnilo 24 chlapcov a dievčat – víťazi školských kôl – študenti prímy a sekundy gymnázií a 5. – 7. ročníka ZŠ. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci sekundy – Tomáš Bakoš, krorý sa umiestnil na peknom 6. mieste a Martin Franek, ktorý získal fantastické 1. miesto. Chlapcom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v štúdiu biológie. Výsledková listina

Mgr. Andrea Machová

Vynikajúce výsledky našich študentov na krajskom kole chemickej olympiády (kategória C)

Piati naši študenti vynikajúco reprezentovali gymnázium na krajskom kole chemickej olympiády – výsledková listina. Za vzornú reprezentáciu ďakujeme.

Rétorika – úspech aj v krajskom kole

Page000124. apríla 2015 sa priaznivci rétoriky stretli v Uhrovci, kde sa už tradične konalo krajské kolo súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Našu školu reprezentovali Nina Pekárová z kvarty (v II. kategórii), víťazka okresného kola, a Alena Šimová zo septimy (v III. kategórii). V náročnej súťaži, v ktorej súťažiaci prezentovali jeden pripravený a jeden improvizovaný rečnícky prejav, získala Alenka Šimová krásne 3. miesto. Blahoželáme! Dúfame, že ich úspechy budú inšpiráciou aj pre ďalších priaznivcov rečníckeho umenia v našej škole.

 

Druhé miesto v krajskom kole Chemickej olympiády

Náš žiak Martin Blaško z kvinty získal v konkurencii 29 súťažiach v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B krásne 2.miesto. Jeho úspech je významný najmä preto, lebo súťažil vo vyššej kategórii aká je jeho veku primeraná. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechu.

Významný úspech v súťaži Junior Internet

Na Slovensku existuje súťaž v rôznych internetových disciplínach pre mladých tvorcov. Možno ste ani nevedeli. Volá sa JuniorInternet. Možno vás napadne, čo je na tom tak zvláštne? Nuž to, že našej študentke Viktórií Horinkovej zo 4. G sa podarilo získať 3. miesto v kategórií JuniorBlog a dosiahnuť „zatiaľ “ najväčší životný úspech. Srdečne blahoželáme.

Výsledky si môžete pozrieť na : http://www.juniorinternet.sk/web/files/vysledkovalistina_ji_2015.pdf . Posúťažný komentár(pardon – blog) našej Viktórie je tu: http://prchavemyslienky.blogspot.sk/2015/04/stu-kontemplacne-juniorinternet.html#more.

Zároveň gratulujeme aj Adriane Gundovej zo 4. G, ktorá sa síce neumiestnila na „pomyslenej bedni“, ale už jej postup medzi 50 najlepších blogerov na Slovensku v tejto súťaži môžeme považovať za úspech.

Mgr. Stančík

SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2015 – skvelé 1. miesto v semifinále

Súťaž vo francúzskej piesni sa organizuje každoročne v mesiaci marec pri príležitosti Mesiaca frankofónie. Celé to ale začína aj dva mesiace dopredu výberom piesne a jej dlhodobým nácvikom …viac

Víťazstvo v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku

Náš žiak Adam Debnár (tercia) sa stal víťazom krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku. Víťazovi srdečne blahoželáme a pani profesorka Mgr. A. Čížovej ďakujeme za jeho prípravu na túto súťaž. Výsledková listina …

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – skvelý úspech v krajskom kole

diplomsjlV piatok 6. februára 2015 našu školu v Trenčíne reprezentovali Jana Viktória Grušpierová z 1. G Alena Šimová zo septimy. Veľmi dobre si v náročnej súťaži počínala Alenka Šimová, ktorá získala v kategórii A skvelé 2. miesto. Blahoželáme!

 

Mgr. Katarína Sekrenešová

Vernisáž obrazov na pôde UK v Prahe

buddprahabuddpraha2Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy organizuje v dňoch 2. 2. 2015 – 6. 2. 2015 vernisáž obrazov našej študentky Dagmar Budd.

 

 

 

 

[collapse id=”collapse_94″]
[citem title=”2013 – 2014″ id=”citem_61″ parent=”collapse_94″]

Vták roka 2014 – bocian biely

bocianTalentovaná kvartánka Dagmar Budd opäť zabodovala vo výtvarnej súťaži organizovanej občianskym združením SOS/BirdLife Slovensko. Jej stvárnenie bociana bieleho sa vo vekovej kategórii 5. – 9. ročník umiestnilo na 1. mieste. Gratulujeme!

PhDr. Monika Kováčiková

Úspech v olympiáde vo francúzskom jazyku

Náš žiak sa stal víťazom krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku – výsledky.

Úspech v chemickej olympiáde

Náš žiak sa stal víťazom krajského kola chemickej olympiády v kategórii D – výsledky.

Úspech v chemickej olympiáde

Náš žiak sa stal víťazom krajského kola chemickej olympiády v kategórii C – výsledky.

Úspech na vedeckej konferencii

DiplomV novembri sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe konal 4. ročník detskej vedeckej konferencie. Do sekcie biológia, kategória 12 – 14 rokov, sa so svojím projektom o pobytových znakoch živočíchov prihlásila aj žiačka našej školy Dagmar Budd. Podarilo sa jej vyhrať 1. miesto, ku ktorému jej srdečne blahoželáme.

PhDr. Monika Kováčiková

Úspech vo francúzskej výtvarnej súťaži

viktoriagranecovaViktória Granecová, žiačka 1.G triedy, získala v celoslovenskej súťaži “Kreslíme francúzske idiomatické spojenia na tému stravovanie” krásne 1. miesto. Súťaž organizoval Francúzsky inštitút v rámci “Týždňa chutí” a Viktória stvárnila frazeologizmus “Presser quelqu´un comme un citron – Vyšťaviť niekoho ako citrón”.

Srdečne blahoželáme – Félicitations !

Mgr. Zuzana Korineková

Diplomy pre našu školu

diplomskola diplomskola2

Náš grafik na 3. mieste s fotografiou “Pastelkový svet”

Prizma je postupová regionálna súťaž amatérskej fotografie. Fotografia Pastelkový svet nášho žiaka Filipa Šebestu obsadila 3. miesto v kategórii farebná fotografia autorov do 16 rokov. …viac …diplom

Mgr. Mojmír Németh

Víťazstvo vo výtvarnej súťaži v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013

V tomto školskom roku sa žiačka tercie Dagmar Budd opäť zapojila do výtvarnej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013. Súťažila v II. kategórii, v ktorej sa výtvarné práce niesli v duchu témy „Čo by som rád objavil?/Čo by som rada objavila?“.
Dagmarina výtvarná práca s názvom Chrobák v hlave zobrazuje humanoida ako symbol novej generácie, ktorá stiera rozdiely medzi pohlaviami. Podstavec ironizuje fakt, že ľudia sa považujú za korunu tvorstva. Obrazce v hlave a technické pozadie odrážajú zložitosť ľudského mozgu, doby a vzťahov. Chrobák je myšlienka vedúca k tvorivému nápadu. Tá predchádza každému objavu a nedá autorovi pokoj, kým ho nepodnieti k riešeniu. Autorka by rada objavila, ako naprogramovať toho chrobáka tak, aby sme žili a konali len v prospech ľudstva a v súlade s prírodou.
Odborná porota ocenila tento nápad i jeho spracovanie úžasným prvým miestom. Blahoželáme!

PhDr. Monika Kováčiková

Talent Trenčianskeho kraja 2013

Je vzácne, keď niekto ocení talent a snaženie niekoho iného. Preto sme veľmi radi, že v tomto školskom roku sa takejto pocty dostalo žiačke našej školy, Dagmare Budd, ktorá bola dňa 25. júna 2013 pozvaná na oceňovanie Talent Trenčianskeho kraja 2013. Po úvodnej prehliadke Trenčianskeho hradu boli ocenení žiaci, študenti a ich pedagógovia pozvaní do Delovej bašty, kde si Dagmar prevzala ocenenie za úspešné reprezentovanie kraja v záujmovo-umeleckých súťažiach.
Blahoželáme!

PhDr. Monika Kováčiková

Úspech v chemickej olympiáde

Náš žiak sa stal víťazom krajského kola chemickej olympiády v kategórii Dg – výsledky.

Súťaž Mladý záhradkár

V pondelok 10. júna 2013 sa skupinka ôsmich dievčat z prímy, sekundy a tercie rozhodla ísť otestovať svoje vedomosti na súťaž Mladý záhradkár. Súťaž organizoval Slovenský zväz záhradkárov v spolupráci s primátorom mesta Bojnice.
Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – mladší žiaci (príma) a starší žiaci (sekunda, tercia). Súťažiaci v prvej časti písomne odpovedali na otázky z oblasti záhradníctva a v druhej časti prakticky určovali vzorky semien a vzorky úžitkových a okrasných rastlín a plodov. O svedomitej príprave svedčí aj to, že dievčatá si ráno pred súťažou priniesli svoje vzorky rastlín, ktoré si rozložili na lavičku a vymieňali si posledné dôležité skúsenosti.
Svedomitosť priniesla svoje ovocie: 2. miesto v mladšej kategórii získala Miroslava Fabianová (príma)v staršej kategórii sa umiestnila na 1. mieste Katarína Oravcová (tercia) a na 2. mieste Dominika Smatanová (tercia).
Všetci sme sa veľmi tešili zo sladkých odmien a putovného pohára, ktorý budeme starostlivo opatrovať do budúceho školského roka.

Mgr. Andrea Machová

Najlepšie na Slovensku!!!

Dievčatám z nášho gymnázia sa opäť podarilo zviditeľniť našu školu. Terezka Melišková z oktávy a Dagmar Budd zo sekundy obsadili vo svojich kategóriách prvé miesta v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Dievčatám srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov v rozvíjaní ich talentu.

Mgr. Monika Píšová

Víťazi v poskytovaní prvej pomoci


Dňa 15. mája 2013 sa v priestoroch Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi uskutočnila okresná súťaž družstiev prvej pomoci mladých. Študenti stredných škôl museli najskôr preukázať teoretické vedomosti o Červenom kríži, Červenom polmesiaci a o darcovstve krvi. Následne ich čakalo praktické poskytnutie prvej pomoci na štyroch stanovištiach realistického znázornenia a jednom stanovišti s resuscitáciou dospelého človeka a dieťaťa.
Naše družstvo v zložení Ivona Hederová (kapitánka), Martina Píšová, Patrícia Rybanská, Dominika Smatanová, Juraj Šimon, Juraj Teslík absolvovalo všetky úlohy s minimálnou stratou bodov a obsadilo skvelé 1. miesto. K víťazstvu srdečne blahoželáme!

Mgr. Andrea Machová

Maliarske talenty

     

Keď prišla pozvánka pre našich žiakov na vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí, všetci boli plní očakávania. A tie boli aj naplnené.
Na slávnostnom odovzdávaní cien v malebnom kostolíku v Detve bolo odmenených šesť študentov v troch kategóriách: Barbora Píšová z prímyBibiána Repová zo 4. G ( obidve 1.miesto), Dagmar M. Budd zo sekundy (2. miesto), Martin Franek z 5. AMartin Turčan z prímy a Terézia Melišková z oktávy (všetci 3. miesto).
A nielen to.
V celkovom hodnotení víťazných prác získali pre školu celkové 1. miesto.
Všetky práce postúpili aj na celoslovenské kolo, takže možno naše talenty zabodujú opäť. Všetci im srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!!!

Biologická olympiáda kategória D

Koncom apríla sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategógia D (študenti prímy a sekundy). Na základe dosiahnutých výsledkov našu školu v okresnom kole dňa 16. mája 2013 reprezentovali v teoreticko-praktickej časti Bibiana Tinková a Alžbeta Kuhajdová zo sekundy a v projektovej časti Dagmar Budd zo sekundy (projekt Monitorovanie aspektov vývoja štítovca amerického) a Agáta Čurná z prímy (projekt Nauč sa hravo, žiť zdravo).
Všetky dievčatá úspešne reprezentovali našu školu, najväčší úspech dosiahla Bibiana Tinková, ktorá sa umiestnila na 3. mieste z 32 zúčastnených.
Bibiane blahoželáme a všetkým prajeme, aby ich súťaživosť neopustila ani v budúcom školskom roku.

Mgr. Andrea Machová

Hviezdoslavov Kubín 2013


Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu zastupovali traja žiaci:
Jakub Kúnovský (príma), Filip Petráš (sekunda) a Kristína Grolmusová (tercia). Chlapci boli tentoraz úspešnejší. Jakub Kúnovský získal v II. kategórii poézia cenu poroty a Filip Petráš sa v II. kategórii próza umiestnil na prvom mieste, čím si zároveň vybojoval postup do krajského kola. Držíme mu palce!

PhDr. Monika Kováčiková

Ani Veľkí Figurovia

Náš žiak Anton Bobuš zo septimy napísal esej, ktorá sa dostala do finálového výberu a zo stodvanástich súťažiacich získal krásne 3. miesto. Odmenou je plné štipendium na Letnú univerzitu Kolégia Antona Neuwirtha, ktorá sa bude konať 17. – 25. augusta 2013 v kaštieli v Ivanke pri Dunaji.
Blahoželáme!
…viac o súťaži

Mgr. Dagmar Tragorová

Dôvody prečo sa učiť nemčinu?

Máme prvého úspešného študenta v históri Piaristického gymnázia v Prievidzi, Antona Bobuša zo septimy, ktorý získal certifikát C1 v nemeckom jazyku. Blahoželáme!
…viac

Mgr. Dagmar Tragorová

A opäť víťazstvo

Bežecké preteky pri príležitosti oslobodenia mesta Handlová boli opäť v réžii našich bežeckých talentov. Obidve dievčatá Laura Balážová z tercie a Kristína Píšová z kvinty sa v piatok 5. apríla 2013 umiestnili na stupňoch víťazov.
Víťazstvo sa nerodilo ľahko. Na náročnej, kopcovitej trati, dlhej 5 km museli siahnuť na všetky sily. Ale tréning a vytrvalosť priniesli ovocie.
Len tak ďalej dievčatá … gratulujeme!

Mgr. Monika Píšová

Úspech na krajskom kole


Dňa 18. marca 2013 sa žiačka 4. A triedy Valentinka Gúčiková zúčastnila krajského kola súťaže “Rozprávkové vretienko” v Trenčianskych Tepliciach. Svojím prednesom rozprávky “Prečo kohút naháňa sliepky” od Jozefa Mokoša očarila porotu a získala prvé miesto. Zároveň postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy, ktoré sa bude konať 27. apríla 2013.
Blahoželáme!

Mgr. Renáta Sladkayová

 

Opäť prví!!!

Aj tento rok naši študenti ukázali, že vedia Bibliu nielen čítať, ale ju aj dobre poznajú. Obidve družstvá opäť zabodovali na Biblickej olympiáde. Študenti vyššieho gymnázia v zložení Mária Štefičková (septima)Viktor Šovčík, Terezka Peticová (obaja oktáva) obsadili krásne I. miesto a postúpili na diecézne kolo.
Terciánky v zložení Sára Gučíková, Mária Pytlová a Anna Štefíčková sa umiestnili na II. mieste. Gratulujeme!!!

Mgr. Monika Píšová

Junior Internet

Dňa 15. marca 2013 sa náš študent Tomáš Hianik z 3. G triedy zúčastnil súťaže Junior Internet v sekcii Junior Web o najzaujímavejšiu web stránku v kategórií študent.
Spomedzi 230 prihlásených účastníkov sa mu podarilo kvalifikovať medzi 51 finalistov súťaže. Za účasť v súťaži získal diplom. Súťaž prebiehala v novej budove Fakulty informatiky a informačných technológií STU Bratislava.
Bližšie podrobnosti nájdete na http://juniorinternet.sk/index.php?id=1&idd=1. 

Mgr. Vladimír Stančík

Rozprávkové vretienko

Dňa 4. februára 2013 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Rozprávkové vretienko.
1. Valentina Gúčiková 4. A
2. David Petráš 2. A
3. Anička Tuliková 3. A
Valentinka Gúčiková očarila i porotu na okresnom kole a získala 1. miesto. Postupuje do celoslovenského kola. Prajeme jej, nech sa jej darí.

Mgr. Anežka Kútiková

Naše úspechy na okresnom kole v nemeckom jazyku

Žiaci Anton Bobuš zo septimy a Jakub Nemček zo sexty obhájili svoje vedomosti a komunikačné schopnosti na výbornú a skončili obaja na 2. mieste v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku.
Blahoželáme!

Zahraj si hru “Poď s nami do rozprávkovej krajiny – kvíz pre mladých objaviteľov”, ktorá viedla po rozprávkovom svete bratov Grimmovcov 31. januára 2013 skončila.
V tomto kvíze svoju šikovnosť a znalosti z nemeckého jazyka preukázali Emma Kminiaková zo septimy a ako ocenenie získala iPod a Jakub Nemček zo sexty bol odmenený knihou.
…viac

Mgr. Dagmar Tragorová

Úspech v prednese slovenskej povesti

16. januára 2013 sa uskutočnilo okresné okolo 20. ročníka súťaže Šaliansky Maťko, ktorá je zameraná na prednes povesťového textu. V najvyššej, tretej kategórii našu školu reprezentoval Filip Petráš zo sekundy, ktorý zaujal odbornú porotu a umiestnil sa na krásnom druhom mieste. Blahoželáme!

PhDr. Monika Kováčiková


[/citem]
[/collapse][collapse id=”collapse_89″]
[citem title=”2010 – 2012″ id=”citem_46″ parent=”collapse_89″]

Vták roka 2012

je výtvarná súťaž, ktorú vyhlasuje občianske združenie SOS/BirdLife Slovensko. V tomto školskom roku sa do nej zapojilo celkom 38 slovenských škôl, ktorých žiaci nakreslili dokopy 382 výkresov. Súťaž bola rozdelená do dvoch tém. V téme včelárik zlatý v II. kategórii vyhrala prvé miesto žiačka našej školy Dagmar Budd, ktorej k tomuto úspechu srdečne blahoželáme.

PhDr. Monika Kováčiková

SAVE THE FROGS!


Študentka sekundy Dagmar Budd sa zapojila do výtvarnej súťaže 2012 SAVE THE FROGS!
Art Contest, ktorú organizuje americká charitatívna organizácia zameraná na ochranu a záchranu obojživelníkov vo svete.
S obrázkom pralesničky drobnej sa Dagmare podarilo zvíťaziť vo svojej kategórii (11 – 13 rokov). Jej obrázok bude použitý ako reklama na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže i ako podklad na výrobu reklamných predmetov, z predaja ktorých sa hradia náklady na programy záchrany obojživelníkov.
Blahoželáme!

PhDr. Monika Kováčiková

“Lienka starým rodičom – deti a starí rodičia píšu knihu”

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do literárnej súťaže “Lienka starým rodičom – deti a starí rodičia píšu knihu”, ktorú vyhlásila nadácia SOCIA.
Spomedzi 168 prác zo 71 škôl z celého Slovenska odborná porota, ktorej členmi boli známi slovenskí autori Zuzana Mojžišová, Monika Kompaníková a Daniel Hevier, mimoriadne ocenila aj prácu našej študentky Andrejky Hrabovskej z kvarty.
K dosiahnutému úspechu jej blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Katarína Sekrenešová

Ďalší úspech vo výtvarnej súťaži

Naša žiačka Dagmar Budd opäť úspešne reprezentovala svoju školu aj krajinu na inom kontinente.
Zapojila sa do súťaže “Vtáky sveta”, ktorú vyhlásilo pensylvánske Ned Smith Center for Nature and Art. Úlohou súťažiacich bolo nakresliť akéhokoľvek vtáka alebo vtáky v ich prirodzenom prostredí a pomenovať po anglicky i po latinsky nielen vtáka, ale aj všetky nakreslené rastliny.
Dáška súťažila s obrázkom bažanta obyčajného na lúke posiatej púpavami a repkou olejnou, ktorý nazvala Ráno na lúke. A podarilo sa jej získať úžasné druhé miesto, ku ktorému jej srdečne blahoželáme.
Jej obrázok momentálne cestuje v rámci putovnej výstavy po štátoch USA, no stane sa aj námetom na výrobu pohľadníc.

PhDr. Monika Kováčiková

Celoslovenská súťaž PROJECT COMPETITION 2012

  

Žiačky zo VI. A Veronika Chriňáková, Lucia Mária Hatalová a Lucia Pappová sa učia anglický jazyk s veľkým záujmom. Potvrdili to aj zapojením sa do projektovej súťaže organizovanej OFXORD UNIVERSITY PRESS. Cieľom bolo predstaviť spôsoby, akými sa učia cudzí jazyk. Dievčatá na svojom projekte pracovali dlhú dobu a výsledok bol naozaj hoden obdivu. Páčil sa aj porote, ktorá ho ocenila čestným uznaním za najlepší krajský projekt. Na uznaní nechýba podpis Toma HUTCHINSONA, autora učebníc PROJECT, z ktorých sa na hodinách učíme.
Srdečne blahoželáme!

Mgr. Helena Pilátová

Naši chemici

12. júna 2012 v CVČ v Trenčíne prebral ocenenie a diplom z rúk predsedu krajskej komisie chemickej olympiády študent sekundy Martin Blaško za prvé miesto v krajskom kole chemickej olympiády kategória Dg.

     

Predseda krajskej komisie chemickej olympiády odovzdal diplomy úspešným riešiteľom krajského kola v kategóriách B, C, Dg.
v kategórii B: Ivan Bartoš – sexta
v kategórii C: Lucia Karaková – 1.G, Martin Blaško – sekunda
v kategórii Dg: Mária Šimová – tercia, Andrea Psotná – kvarta

Na 6. letnú školu chemického inžinierstva, ktorá sa uskutoční 2. júla – 6. júla 2012 sa kvalifikovali študenti Radovan Bezák a Martin Kurek.
Prajeme veľa úspechov.

Mgr. Ladislav Blaško

HUMU-HUMU-NUKU-NUKU-APUA’A A SLOVENSKÝ ROZHLAS

Koniec školského roka sa blíži a žiaci očakávajú plácu v podobe vysvedčení.
Prímanke Dagmar Budd z Piaristického gymnázia v Prievidzi ho však píšu až za veľkou mlákou v USA. Výtvarne nadaná školáčka poslala do súťaže výkres, na ktorom zobrazila veľmi zaujímavú rybu. Žije na ostrove Havaj a má neobyčajné sfarbenie. Obrázok i esej v anglickom jazyku natoľko zaujali porotu, že prácu ocenila s stane sa súčasťou námetu pre poštovú známku. Už v tomto týždni v americkom štáte Arkansas, odovzdajú ceny, kde bodovala i slovenská žiačka.
Stretol sa s ňou Marián Ondáš.
…viac vo zvukovom zázname

Projekt: BIBLICKÉ POSTAVY

  

Naša škola získala v celoslovenskom vyhodnotení projektu “Biblické postavy” 1. miesto.
Žiaci z krúžku “Rozvoja zručností” sa zapojili do projektu “Biblické postavy” vyhláseného Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o.
Na začiatku školského roka 2011/2012 si vybrali postavy biblických žien Noemi a Rút. Priebežne pracovali na spoznávaní týchto žien, ich životných osudov, prostredníctvom kresleného príbehu na DVD, študovaním rôznych materiálov – predovšetkým Svätého Písma a detských Biblií.
Spoločne sa zamýšľali nad charakterom Noemi a Rút, ich konaním a ich vlastnosťami, ktoré môžu inšpirovať i náš život a naše konanie v súčasnosti.
Výstupom tvorivej práce bola prezentácia v prostredí PowerPoint so stručným opisom oboch postáv, ich vlastností, životného príbehu a posolstva i do našich dní spestrená fotografiami žiakov v dobových kostýmoch.
…vyhodnotenie projektov

Mgr. Anežka Kútiková

Píšem, píšeš, píšeme…

Hornonitrianska knižnica každý rok v marci vyhlasuje súťaž v písaní poézie a prózy. V tomto školskom roku sa podarilo úspešne obstáť v konkurencii iných nádejných spisovateľov Ninke Bobáľovej z 3. B triedy, ktorá získala ocenenie v kategórii “Próza 6-11 ročných detí”. V danej kategórii boli ocenené 3 deti (nebolo určované poradie 1., 2., 3., na listine víťazov sú zoradení podľa abecedy).
Gratulujeme a Ninke prajeme mnoho dobrých podnetov na písanie.
…vyhodnotenie

Mgr. Anežka Kútiková

HUMU-HUMU-NUKU-NUKU-APUA’A

Kreslila som obrázok ryby do súťaže vyhlásenej neziskovou organizáciou WILDLIFE FOREVER.
Táto organizácia sídli v štáte Minnesota v USA. Zaoberá sa organizovaním charitatívnych akcií a získavaním finančných prostriedkov, ktoré následne používa na programy a projekty spojené s ochranou prírody a rôznych druhov živočíchov.
V tomto roku bola vyhlásená téma “Nakresli rybu svojho štátu”. Súťažiaci boli rozdelení do vekových kategórií. Ja som súťažila v kategórii pre štvrtý až šiesty ročník základných škôl. Každý účastník súťaže mal nakresliť “národnú rybu” štátu, v ktorom žije.
Pretože ja nemám trvalé bydlisko v USA, mohla som sa zapojiť do súťaže ako medzinárodný účastník. Medzinárodní účastníci majú právo vybrať si akúkoľvek rybu zo zoznamu národných rýb jednotlivých štátov USA.
Súťažila som s obrázkom ryby, ktorá je typická pre štát Havaj. Američania hovoria, že jej názov je dlhší ako ryba sama. Volá sa HUMU-HUMU-NUKU-NUKU-APUA’A. V pôvodnom jazyku domorodcov tento názov znamená “prasací nos”. Keď ju vytiahnu z vody, vydáva zvuky podobné prasaciemu krochkaniu.
Pôvodne som kreslila 3 obrázky, jedna humu-humu sa mi nevydarila tak, ako by som si želala, a iný druh ryby zasa nebol farebne zaujímavý. Nakoniec na tretíkrát sa mi podarilo nakresliť humu-humu, ktorú som do súťaže aj poslala. Pretože nemám veľa času kresliť počas týždňa a ku kresleniu sa dostanem len cez víkendy, trvalo mi to približne tri víkendy.
Spolu s obrázkom bolo potrebné zaslať aj esej, v ktorej som napísala, prečo som si vybrala práve tú svoju rybu. Pre mňa to bola tiež výzva, lebo som musela písať po anglicky.
Víťazné obrázky sa stanú podkladom na výrobu platných poštových známok a iných reklamných predmetov.

Dagmar Budd

Olympiáda z “Božej múdrosti”


Dňa 18. apríla 2012 sa naši úspešní študenti, prví z dekanátneho kola, zúčastnili diecézneho kola Biblickej olympiády.
Ak by náhodou niekto nerozumel, tak diecézne je niečo ako krajské kolo, čo už má svoju náročnosť a vážnosť.
Zápolenie “múdrych hlavičiek” sa konalo v kňazskom seminári v Badíne.

Vo veľkej konkurencii 10 družstiev obsadili Viktor Šovčík, Terezka Peticová (obaja septima) a Majka Štefíčková (sexta) krásne 2. miesto, za čo im patrí uznanie, ale aj vďaka, lebo reprezentovali našu školu naozaj úspešne.
Gratulujeme!!!

Mgr. Monika Píšová

Úspech v medzinárodnom projekte

V tomto školskom roku bol zorganizovaný piaty ročník výtvarnej a literárnej súťaže Moje kniha, ktorú vyhlasujú MŠ a ZŠ Údolí Desné a Městská knihovna Šumperk. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť vlastnú knihu, hodnotilo sa výtvarné spracovanie, väzba, celkový dojem i pôvodnosť textu. V kategórii 11 – 15 rokov komiks sa do súťaže zapojila Dagmar Budd, žiačka prímy. Jej komiks o príhodách muchy Bubu bol ocenený 2. miestom.

Tajomné príbehy muchy Bubu a jej priateľov
Dagmar k tomuto veľkému úspechu blahoželáme a prajeme jej ešte veľa originálnych nápadov.

PhDr. Monika Kováčiková

Ej na tej Detve studňa murovaná…

A nielen studňa. Ale aj nádherný kostol zasvätený sv. Františkovi z Assisi. A práve v tomto kostole sa v stredu 11. apríla 2012 uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže “Biblia očami detí”.
Z pozvánky, ktorá bola doručená do školy, sa dalo vydedukovať, že dievčatám, ktorých mená boli na nej uvedené, sa určite podarilo uspieť.
A skutočne.
Bibiána Repová z III. G sa umiestnila na krásnom 2. mieste, Kristína Píšová z kvarty a Lucka Búryová z I. A na 3. mieste (každá vo svojej kategórii). Ceny a gratulácie im odovzdal Mons. Marián Bublinec administrátor Banskobystrickej diecézy.
Blahoželáme!!!!

Mgr. Monika Píšová

Juvenes Translatores

 

 

 

Prekladateľská súťaž pre stredné školy v Európskej únii …viac 

Mgr. Miroslava Grolmusová

Olympiáda vedomostí zo Svätého písma

Dňa 21.3.2012 sa dve družstvá z našej školy zúčastnili Biblickej olympiády. Naši gymnazisti boli veľmi úspešní. V konkurencii 8 družstiev, obsadili prvé dve miesta a postúpili na diecézne kolo do Banskej Bystrice. Súťaž bola veľmi náročná, nakoľko nešlo len o vedomosti, ale žiaci museli preukázať aj tvorivosť a dramatické schopnosti. Preto Viktorovi Šovčíkovi, Terezke Peticovej (obaja septima) a Márii Štefíčkovej (sexta) patrí za 1. miesto veľká gratulácia.

Vo výbornej konkurencii obstálo aj družstvo z III.G v zložení Magdaléna Danišová, Alžbeta Veselovská a Jana Výškrabková, ktoré obsadili krásne 2. miesto. …fotogaléria

Mgr. Monika Píšová

Prehľad úspešnosti v maturitných skúškach

Prehľad úspešnosti

V školskom roku 2010/2011 sa našim maturantom darilo veľmi dobre. Škola sa umiestnila na popredných priečkach.
V priloženom pdf dokumente sa o tom môžete presvedčiť sami.

Mgr. Ambróz Jamriško

Ocenenie Piaristického gymnázia F. Hanáka v Prievidzi

Pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva sa konalo dňa 23. novembra 2011 v Huňadyho sále Bojnického zámku slávnostné odovzdávanie “Poďakovaní” za aktívnu činnosť v príprave študentov na zdravotnícke súťaže.
Poďakovanie v okrese Prievidza získalo sedem škôl a slávnostne ho odovzdala predsedníčka Slovenského červeného kríža, územný spolok Prievidza.
Dobrovoľnícku prácu ocenil a poďakoval prítomným MUDr. Zeman.

Mgr. Ida Hantabálová

Ocenenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oceňuje našu žiačku Alžbetu Kiššovú za úspechy, ktoré dosiahla v minulom školskom roku vďaka svojmu úsiliu a nadaniu.
Blahoželáme!
… viac

Mladý záhradkár

Slovenský zväz záhradkárov Bratislava realizoval celoslovenskú súťaž pre žiakov a študentov “Mladý záhradkár.”
V októbri 2011 sa stretli súťažiaci z celého Slovenska (v počte 75) v areáli Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch. Súťaž mala dve časti. V teoretickej časti boli otázky z oblasti pestovania rastlín a ich ochrany. V praktickej časti účastníci súťaže spoznávali semená, plody a listy.
Piaristické gymnázium Františka Hanáka v Prievidzi reprezentovali traja starší a traja mladší žiaci, víťazi okresného kola. Z nich najúspešnejší bol na 4. mieste Andrej Skok z tercie a z mladších Katarína Oravcová zo sekundy na 8. mieste. Všetci súťažiaci dostali malé darčeky.
Súčasťou súťaže bola aj prehliadka školy, kde účastníci obdivovali záhony ruží, liečivých rastlín, ovocné sady a skleníky. Získané poznatky využijú na hodinách biológie a pri voľbe budúceho povolania.

Mgr. Ida Hantabálová

Kto si, človek?

V školskom roku 2010/2011 sa naše gymnázium po dlhšej prestávke opäť zapojilo do rétorickej súťaže Štúrov Zvolen. Úlohy reprezentanta školy sa vynikajúco zhostil študent vtedajšej kvinty Anton Bobuš. Napriek tomu, že bol v súťaži nováčikom, presvedčil svojimi rečníckymi výkonmi porotu v okresnom kole.
Svoje kvality potvrdil dvoma prejavmi (jedným pripraveným, druhým improvizovaným) aj v krajskom kole, ktoré sa konalo v Uhrovci.

  

Ako víťazovi mu pripadla česť reprezentovať náš kraj i našu školu v celoslovenskom kole vo Zvolene.
Svojím prejavom na tému Kto si, človek? zaujal odbornú porotu a bola mu udelená zvláštna cena primátora mesta Zvolen.

Mgr. Katarína Sekrenešová


[/citem]
[/collapse]