fbpx

Misia Mars

Pod týmto názvom možno očakávať prvý ročník súťaže pre stredoškolských a vysokoškolských študentov. Súťaž organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) s cieľom povzbudiť u študentov záujem o vedu a techniku.

Úlohou súťažiacich študentov – jednotlivcov stredoškolákov, tímov zložených zo stredoškolských alebo zo stredoškolských a vysokoškolských študentov – je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý následne medzinárodný tím pod vedením slovenskej astrobiologičky Michaely Musilovej zrealizuje počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017.

Projekt by mal byť dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos a podnietili ďalší výskum v rôznych sektoroch (biológia, medicína, energetika, technika, atď.) v kontexte možností života na Marse.

Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na našej webstránke: www.misiamars.sk.

misiamars