fbpx

Kurz prípravy na manželstvo

V dňoch 21. – 23. 10. 2016 prebehol v našej škole ďalší Kurz prípravy na manželstvo pre snúbencov z farnosti Prievidza-PD, ale i širšieho okolia. Zúčastnilo sa na ňom 9 snúbeneckých párov a realizačný tím (tvoria ho manželské páry a iní dobrovoľníci z rôznych modlitbových spoločenstiev).

Teší nás, že kurz si získal v povedomí veriacich snúbencov dobré meno, a v treťom roku svojej existencie má už naozaj stabilný tím veľmi ochotných manželov, ktorí slúžia vo farnosti takýmto obetavým spôsobom. Niektoré manželské páry strávia totiž so snúbencami 3 plné dni, čo pre rodinu (často i s malými deťmi) nie je vôbec jednoduché. No pri pohľade na nich je všetkým jasné, že to robia s nadšením a veľkou radosťou.

V súčasnosti sa stal hlavným organizačným zástupcom Kurzu do manželstva v Prievidzi pán kaplán Ján Jager a svojej novej „misie“ sa ujal naozaj veľmi dobre. Spolupráca medzi ním a našimi pátrami piaristami bola počas kurzu veľmi dobrá a bezprostredná.

Kurz je dielom, na ktorom majú účasť veriaci manželia z celého mesta a aj z jeho okolia, a tým sa stáva akoby „službou služieb“, ktorá zjednocuje a zároveň podnecuje vznik nových, zdravých kresťanských rodín, teda budúcnosť Cirkvi v našom meste.

Pre realizáciu projektu slúži v našej škole školský klub, nová interaktívna učebňa z projektu Renovabis i školská kaplnka. V nej počas dvoch dní kurzu zabezpečovali duchovnú podporu svojimi modlitbami najmä ženy z  novovzniknutého tretieho piaristického rádu – piaristickej fraternity – a ženy z hnutia Modlitby matiek v Prievidzi a okolí.

Veríme, že aj toto dielo prispeje k šťastnej budúcnosti Cirkvi v našom meste i na Slovensku.

 

[nggallery id=361]

Elena Blašková