fbpx

Pohni kostrou!!

Naša škola sa zapojila do celonárodnej súťaže  v rámci projektu „Pohni kostrou! Povedz áno športu“. Cieľom projektu podporeného Národným športovým centrom je propagácia športu a aktívneho pohybu medzi deťmi a mladými ľuďmi. Chce motivovať zároveň aj rodičov, aby podporovali svoje deti v športe a oboznámiť ich s rozličnými možnosťami športovania. Dievčatá z I.G na hodine telesnej výchovy natočili krátke video, ktoré poukazuje na to, že každý pohyb je dobrý, nemusí ísť len o profesionálny alebo populárny šport. Hlavné je, aby deti pohyb a šport bavil.

Mgr. Monika Píšová