fbpx

Úspechy v jazykových olympiádach

V mesiaci január sa víťazi školského kola anglickej aj nemeckej olympiády zúčastnili okresného kola. Najväčší úspech dosiahla študentka sexty Mária Lojová, ktorá vďaka víťazstvu v kategórii 2A postúpila do krajského kola. Dvojnásobný úspech dosiahla žiačka sekundy Bianka Ježeková (kategória 1A), ktorá v  anglickej olympiáde získala 3. a v nemeckej olympiáde 2. miesto.  Študent 4.G Filip Sedlák získal v kategórii 2B, OAJ,  3. miesto a rovnako 3. miesto v kategórii 2A, ONJ, získala študentka  kvinty Agáta Čurná. Všetkým našim študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 Mgr. Zuzana Korineková