fbpx

Úspechy v prednese poézie i v rétorike

V okresnom kole  súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN naše  gymnázium  v II. kategórii v prednese poézie reprezentoval DAVID PETRÁŠ z prímy. Za prednes básne Čarodejníkov učeň od J. W. Goetheho získal od odbornej poroty čestné uznanie.

V okresnom kole súťaže ŠTÚROV a DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC gymnázium  reprezentovala študentka tercie NINA BOBÁĽOVÁ. V náročnej súťaži sa prezentovala dvoma rečníckymi prejavmi : vopred pripraveným a improvizovaným. Jej  rečnícke vystúpenia porota ocenila celkovým 2. MIESTOM.

Obom našim študentom gratulujeme a želáme veľa inšpirácie pri rozvíjaní svojho talentu.

diplom Nina

diplom David

Mgr. Katarína Sekrenešová