fbpx

Jazykový kvet 2017

Aj tento rok sa jazykové talenty z radov gymnazistov zapojili do postupovej recitačnej súťaže Jazykový kvet. Krajské semifinále sa konalo 8. marca 2017 v Trenčíne a tento rok nás reprezentovali žiaci recitujúci vo francúzskom a talianskom jazyku. Zapojila sa skupina 6 žiakov z kvinty, ktorí si nacvičili divadelnú scénku vo francúzštine – skeč s názvom Dragon a trois tetes (Trojhlavý drak) a 3 žiačky z kvarty – Dominika Detková, Terézia Kovalíčeková a Eva Koštialiková, ktoré si pripravili ukážky z diel známeho talianskeho autora Bruna Ferrera. Dominika a Terezka a rovnako divadelná skupinka  postúpili do krajského finále, ktoré sa bude konať 7. apríla, a tak im naďalej držíme palce.

Mgr. Zuzana Škrinárová