fbpx

Návšteva z Cypru cez projekt Erasmus+

Prvý májový týždeň navštívili našu školu dve učiteľky zo základnej školy v Latsia, južnej štvrte mesta Nikózia, hlavného mesta Cypru. V rámci projektu Erasmus+ absolvovali hospitačnú stáž (job shadowing), počas ktorej navštívili 18 vyučovacích hodín u 4 vyučujúcich v 9 triedach základnej školy a gymnázia. Hlavnou témou boli metódy vo vyučovaní, najmä metóda CLIL a využívanie technológii. Okrem poznávania fungovania školy a školského systému na Slovensku sme sa vzájomne obohatili o poznanie kultúry Cypru a Slovenska. V triedach 5.B a sexta urobili pre žiakov krátku prezentáciu prírody a kultúry Cypru. Veľký úspech v sexte mal aj cyperský tanec, ktorý naučili žiakov.

Naša škola takýmto spôsobom pokračuje v medzinárodnej spolupráci, ktorá začala projektom Erasmus+ realizovaným v rokoch 2014-15. Veľká vďaka patrí učiteľkám B. Bobušovej, M. Verešovej a H. Pilátovej a učiteľovi M. Šimurkovi, ktorí ich prijali a pozdieľali sa so svojimi pedagogickými skúsenosťami.