fbpx

Darilo sa nám aj v záujmovo-umeleckých súťažiach

Aj v tomto školskom roku sme sa úspešne zapojili do záujmovo-umeleckých súťaží. V krajskom kole súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec získala študentka 3. G Michaela Priehodová v  III. kategórii Cenu prednostu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V Uhrovci sa uskutočnilo aj krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, do ktorého po víťazstve v okresnom kole postúpil študent sexty Filip Petráš. V náročnej konkurencii recitátorov nielen stredných škôl, ale aj základných umeleckých škôl si vybojoval krásne 2. miesto. Obom žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

PK SJL