fbpx

Obchodovanie s ľuďmi či novodobé otroctvo…

… to sú pojmy, ktoré sa používajú v súvislosti s jedným z najneľudskejších konaní na svete, kde tovarom sa stávajú práve ľudia. Žiaľ, tieto pojmy ešte nepatria do histórie. Naopak, sú veľmi aktuálne aj dnes, aj keď v inej, pozmenenej podobe. Preto na našu školu zavítala Mgr. Eva Bártová koordinátorka prevencie pri centre pedagogicko-psychologickom centre poradenstva a prevencie, ktorá žiakom septimy a III.G porozprávala o tomto závažnom fenoméne, ktorý zasahuje krajiny po celom svete. Študenti dostali užitočné informácie o tom ako nenaletieť na podvodnú pracovnú ponuku, čo robiť, ak už cestujete za prácou alebo štúdiom do zahraničia, ako sa brániť, keď sa dostanete do problémov a mnohé dôležité kontakty, ktoré v prípadných ťažkostiach môžu pomôcť.

Mgr. Monika Píšová