fbpx

Týždeň s angličtinou

V týždni od 25.9. do 29.9.2017 v našej škole pôsobili lektori anglického jazyka v triedach kvinta, 1.G a 1.F. Žiaci sa striedali v 3-hodinových blokoch.
Lektori Mike (USA) a Ben (Veľká Británia) venovali pozornosť reáliám – tj. informovali študentov o živote v ich krajinách – USA a V.Británii. Venovali sa tiež informáciám o anglicky hovoriacich krajinách – Kanada, Austrália, N.Zéland.
Hodiny boli zamerané na geografiu, históriu, priemysel, spoločenský život, faunu, podnebie a pod. Lektori orientovali svoje aktivity informačnej a komunikačnej stránke jazyka.
Reakcie študentov: Hodiny s lektormi boli zaujímavé a veľmi užitočné hlavne pre rozvoj ich komunikácie v anglickom jazyku. Veľmi sa im páčili aktivity pripravené lektormi i množstvo informácií o krajinách s anglicky hovoriacimi obyvateľmi. Radi by privítali i dlhší kurz, prípadne opakovaný i v 2.polroku.