fbpx

Ako sme hľadali nitriansky hradný poklad

V stredu 25. októbra 2017 sa žiaci VII. A a sekundy zúčastnili exkurzie do Nitry. Spoločne navštívili miesta, ktoré sú späté s históriou Veľkej Moravy. Prezreli si areál Nitrianskeho hradu, v ktorom sa nachádza socha Pribinu i morový stĺp. Priamo v Katedrále sv. Emeráma obdivovali prepojenie troch stavebných slohov: románskeho, gotického a barokového. Vychutnali si nádherný výhľad na Nitru z nádvoria vedľa Vazulovej veže. Potom si prezreli kazematy a vzácne exponáty Diecézneho múzea. Získané informácie žiaci využívali pri vypĺňaní pútavého pracovného listu. Ten obsahoval indície, ktoré ich mali priviesť k ich pokladu. Aby sa k nemu dostali, museli použiť správny číselný kód  – 863, teda rok príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Za svoju šikovnosť získali sladkú odmenu. Ale skutočný poklad, ktorý na Nitrianskom hrade našli, predstavujú ich  rozsiahle vedomosti o Veľkej Morave.

Mgr. Katarína Sekrenešová a Mgr. Martina Grolmusová