fbpx

DofE

Slávnostné oceňovanie DOFE

Deň 14. 2. 2020 bol pre našu kolegyňu Miroslavu Grolmusovú,  koordinátorku programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu výnimočný. Strávila ho v Trenčíne na oceňovaní za prínos pre rozvoj práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji. Ďakovný list si prevzala od pána Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za tento úspech jej srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa síl, chuti a motivácie do práce s našimi mladými dofákmi.

 

Slávnostný okamih našich Dofákov

Deň 9. 10. 2018 bude v srdciach a mysliach našich žiakov, ktorí sa zapojili do vzdelávacieho programu Ceny vojvodu z Edinburgu navždy nezabudnuteľný, pretože ako prví absolventi našej školy sa zúčastnili slávnostného odovzdávania bronzových cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Ceremónia sa konala v priestoroch Starej bratislavskej tržnice, kde sa mali možnosť stretnúť aj so žiakmi iných škôl západoslovenského kraja. Ceremónia sa konala v sprievode hostí za účasti veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, pána Andrewa Gartha. Naši piati žiaci tried 3. G a septimy boli ocenení bronzovou cenou a certifikátom, po samotnom oceňovaní mali žiaci možnosť osobne sa stretnúť a odfotiť s pánom veľvyslancom.

Držíme im palce v plnení cieľov striebornej úrovne a už teraz sa tešíme na ich ďalšie úspechy a oceňovanie.

Atmosféru slávnostného odovzdávania Medzinárodných cien vojvodu z Edinburghu vám priblížia fotografie.

Koordinátor projektu Miroslava Grolmusová Mgr.

DofE- Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

Absencia ocenenia mladých od spoločnosti vedie k tomu, že strácajú motiváciu a nerozvíjajú sa. zvýšenie motivácie a očakávaní spolu s vyváženým vzdelávaním a spoločenským uznaním môže dlhodobo zlepšiť životy mladých ľudí na Slovensku.

V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity. Po celom svete sa už do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu zapojili milióny mladých ľudí. Na Slovensku program funguje od roku 2007 na British International School v Bratislave a od konca roku 2014 pracuje tím nadšencov zo vzdelávania s podporou lídrov z biznisu na otvorení Národnej kancelárie na Slovensku, ktorá bude mať za cieľ rozšíriť program na celom Slovensku a otvoriť tak program pre čo najväčší počet mladých ľudí.

Slovenská Národná kancelária s pomocou The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation v Londýne pilotne testuje program od júna 2015 do júna 2016 v 10 organizáciách v Bratislave.

Prínosy programu pre mladých ľudí

 • Rozvoj nových schopností, ktoré môžu v budúcnosti uplatniť nielen na trhu práce
 • Rozvoj schopnosti učiť sa z vlastných skúseností a zážitkov
 • Možnosť dosiahnuť vo svojom voľnom čase niečoho pozitívneho a konštruktívneho
 • Príležitosť splniť si sny, čeliť výzve a prekonať samého seba
 • Zvýšenie sebadôvery a sebavedomia
 • Rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za seba i za druhých
 • Rozvoj schopnosti pracovať v skupine
 • Rozvoj schopnosti efektívne plánovať a rozhodovať sa, byť zodpovedný a spoľahlivý
 • Vytvorenie si aktívneho postoja ku svetu okolo seba
 • Nájdenie nových záujmov, priateľov a príležitostí
 • Spoločenské ocenenie vynaloženého úsilia v podobe celosvetovo uznávaného certifikátu a jeho slávnostného predania

Výsledky výskumov ukázali, že účasť v programe vďaka týmto prínosom prispieva k zlepšeniu školskej dochádzky a prospechu mladých ľudí, vyvoláva v nich celoživotný záujem o vzdelávanie, zvyšuje ich zamestnateľnosť, občiansku aktivitu či toleranciu k odlišnostiam a tiež hrá dôležitú úlohu v prevencii asociálneho a kriminálneho správania.

Oblasti programu

Rozvoj talentu

Každý v sebe skrýva iný talent. V našom programe sa preto každý účastník sám rozhodne, čo chce zlepšiť, alebo sa venuje tomu, čo ho najviac baví. Možností je veľa – hra na hudobný nástroj, jazyky, keramika, podnikanie, IT, prírodné vedy alebo napríklad nejaká technická zručnosť.

Športová aktivita

Športom k zdraviu a pohode. V tejto oblasti programu mladý človek zlepšuje svoj športový výkon, fyzickú kondíciu, spozná radosť z pohybu a naučí sa dbať na zásady zdravého životného štýlu. Môže sa venovať tímovému športu a pri tom získať nových kamarátov alebo si zvoliť individuálny šport.

Dobrovoľníctvo

Celý život dávame a dostávame. Dobrovoľníctvo je jedným zo spôsobov, ako dávať a dostávať zároveň. Účastníci programu sa pri ňom zoznámia s ľuďmi, ktorých by inak pravdepodobne nestretli, a naučia sa empatii, tolerancii a trpezlivosti. Naučia sa byť zodpovednejší a užitočný pre spoločnosť.

Dobrodružná expedícia

Za hranice bežných zážitkov. Dobrodružná expedícia je výzvou k prekonaniu obáv z neznámeho a príležitosťou vyraziť s partou na niekoľko dní objavovať zaujímavé miesta na Slovensku a v zahraničí. Môže pršať, môže snežiť, ale dobre pripravenú skupinu nič také neprekvapí.

Rezidenčný projekt

Všade dobre, nielen doma. Počas rezidenčného projektu sa účastník zlatej úrovne programu zoznámi s novými kamarátmi v neznámom prostredí a venuje sa spolu s nimi zaujímavej a zmysluplnej aktivite podľa svojho výberu. Rezidenčný projekt môže byť napríklad tábor, vzdelávací pobyt, výmenný zájazd alebo dobrovoľnícky projekt na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Úrovne programu 

Bronz

Bronzová úroveň je určená mladým ľuďom od 14 rokov. Účastníci programu sa v nej zapoja do celkovo 4 oblastí: rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia. Prvým trom aktivitám sa venujú minimálne počas 3 mesiacov: Účastník si z nich vyberie najviac jednu, v ktorej si stanoví náročnejší cieľ, ktorému sa bude venovať o 3 mesiace dlhšie. Dobrodružná expedícia musí trvať aspoň 2 dni a 1 noc. K získaniu Bronzovej ceny vojvodu z Edinburghu je teda potrebných minimálne 6 mesiacov.

Striebro

Strieborná úroveň je určená mladým ľuďom od 15 rokov. Účastníci programu sa v nej zapoja do celkovo 4 oblastí: rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia. Prvým trom aktivitám sa venujú minimálne počas 6 mesiacov; pokiaľ nie sú vlastníci Bronzovej ceny vojvodu z Edinburghu, vyberú si z nich najviac jednu, v ktorej si stanovia náročnejší cieľ, ktorému sa bude venovať o 6 mesiace dlhšie. Dobrodružná expedícia musí trvať aspoň 3 dni a 2 noci. Na získanie Striebornej ceny vojvodu z Edinburghu je teda potrebných minimálne 6 mesiacov v prípade držiteľov Bronzovej ceny a minimálne 12 mesiacov v prípade, že účastník začne až touto úrovňou.

Zlato

Zlatá úroveň je určená mladým ľuďom od 16 rokov. Účastníci programu sa v nej zapoja do celkom 5 oblastí: rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia a rezidenčný projekt. Prvým trom aktivitám sa venujú minimálne po dobu 12 mesiacov; pokiaľ nie sú vlastníci Striebornej ceny vojvodu z Edinburghu, vyberú si z nich najviac jednu, v ktorej si stanovia náročnejší cieľ, ktorému sa budú venovať o 6 mesiacov dlhšie. Dobrodružná expedícia musí trvať aspoň 4 dni a 3 noci, rezidenčný projekt minimálne 5 dní a 4 noci. K získaniu Zlatej ceny vojvodu z Edinburghu je teda potrebných minimálne 12 mesiacov v prípade držiteľov Striebornej ceny a minimálne 18 mesiacov v prípade, že účastník nie je držiteľom Striebornej úrovne.

Ocenenie

Po úspešnom zvládnutí jednej z úrovní programu čaká na žiaka bronzová, strieborná, či zlatá cena v podobe certifikátu a odznaku platných po celom svete. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je odovzdávaná v slávnostnej atmosfére a z rúk významných osobností, ktoré program podporujú. Získanie zlatej, striebornej či bronzovej ceny má nielen slávnostný charakter, ale aj hmatateľné výhody. Jednou z najhlavnejších je možnosť uplatnenia certifikátu v rámci prijímacieho konania na niektoré zo svetových univerzít, predovšetkým na tie z anglicky hovoriacich krajín. Úspešné zvládnutie programu môže taktiež zaujať budúceho zamestnávateľa, vzhľadom na to, že samotný certifikát je dokladom tvojej poctivej práce na rozvoji vlastných kompetencií. Zamestnávatelia priamo v Británii uznávajú DofE ako jednu z najdôležitejších mimoškolských aktivít, ktorú hľadajú v životopisoch mladých ľudí pri prijímaní absolventov vysokých škôl.

 

Školenie DofE

V dňoch 20. a  21. 10. 2017 sme sa zúčastnili školenia DofE- Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch zasadačky nitrianskej nemocnice v Nitre. Počas dvoch dní sme sa  zoznámili so základnou štruktúrou programu, históriou, filozofiou, jeho cieľmi a princípmi či jednotlivými rolami na Miestnom centre. Prakticky sme si  vyskúšali vedenie a stanovenie cieľov u mladých ľudí v DofE tak, aby sme v nich rozvíjali postoje a princípy programu. Taktiež sme získali  základné  informácie o rozbehnutí DofE, jeho vedenie na Miestnom centre, t. j. v škole a informácie o tom, ako a v akých prípadoch je potrebné komunikovať s Národnou kanceláriou.

Ako absolventi školenia sme získali  medzinárodne uznávaný certifikát, ktorý nás uschopňuje  viesť skupinu mladých ľudí vo veku 14 – 24 rokov zapojených do programu. Zároveň môžme zabezpečovať administráciu a koordináciu programu na miestnom centre DofE v spolupráci s Národnou kanceláriou DofE.

Školenie bolo pre nás obzvlášť obohacujúce, keďže sme mali možnosť osobne komunikovať s učiteľmi inej nitrianskej školy, ktorá sa môže pochváliť prvými úspešnými absolventmi bronzovej úrovne.

Tešíme sa na spoluprácu s našimi žiakmi a na ich prvé úspešné kroky v tomto programe.

Mgr. Grolmusová Miroslava a Mgr. Korineková Zuzana