fbpx

„Mladá armáda“ sa stretla s Matejom Tóthom

KALAZANS o.z. získalo 1 500 eur z Ministerstva obrany SR na realizáciu projektu s názvom Mladá armáda uchováva kultúrne dedičstvo.

Plánované projektové aktivity: 1. športový deň  s besedou a 2. výstava návrhov oblečenia pre slovenskú olympijskú výpravu a návrhov vojenských uniforiem.

Prvá z plánovaných aktivít, športový deň, pre žiakov 2. stupňa ZŠ a nižšieho gymnázia piaristickej školy sa uskutočnila 27. októbra 2017 v telocvični Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi. Ceny víťazkám v štafetách a víťazom vo floorbalovom turnaji slávnostne odovzdal vzácny hosť, člen vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, Matej Tóth, olympijský víťaz  z Ria de Janeiro 2016.  Dukla už 50 rokov zabezpečuje prípravu štátnej športovej reprezentácie Slovenskej republiky v podmienkach rezortu ministerstva obrany. I  Matej Tóth už v detstve sníval o tom, že raz bude do tohto klubu patriť.

Počas besedy olympijský víťaz vyznal: „Bohu vďačím za všetko. Nežijem však v ilúzii, že týždeň pred olympiádou budem chodiť do kostola a to mi bude stačiť a nemusím sa na to pripravovať a trénovať. Vďaka Bohu máme vytvorené príležitosti.“

Druhá aktivita, výstava návrhov oblečenia, je plánovaná koncom novembra 2017, opäť v priestoroch Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi.

Športový deň a besedu v spolupráci s KALAZANS o. z. škola realizovala s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.

(Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné o. z. KALAZANS – Združenie detí a mládeže)