fbpx

Náboj – Junior

Dňa 24. novembra 2017 sme sa (skupinka štyroch študentov kvarty v zložení: Veronika Furjelová, Juraj Čavojský, Patrik Fábrik a ja) zúčastnili fyzikálno-matematickej súťaže NÁBOJ – Junior. Tejto súťaže sme sa zúčastnili aj v minulom školskom roku, a tak sme už mali nejaké skúsenosti. Trochu sme si pripomenuli úlohy z minulých ročníkov, vyštartovali sme súťažiť a obsadili sme krásne 7. miesto. Boli sme nesmierne radi. Potvrdili sme si, že máme celkom slušné vedomosti, dobrú tímovú spoluprácu a aj logika nám nie je celkom cudzia.