Poďakovanie

Poďakovanie

Vďaka RAIFFEISEN BANKE a  Vám , milí rodičia a priaznivci školy sme získali finančné prostriedky vo výške 1000 eur za projekt Reálny experiment. Peniaze sme použili na nákup senzorov. Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie výučby prírodovedných predmetov s využitím IKT, a to konkrétne počítačom podporovaný experiment, počítačové modelovanie a simulácie, interaktívne video. Ďakujeme všetkým za podporu.