Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Milo je na slame a na sene, lebo Kristus

sa nám narodil, poďte, klaňajme sa mu.

Dnes nám prišiel zhora dokonalý dar.

 

Svätú noc plnú radujúcich sa anjelov,

izby voňajúce koledami a svetlo Ďieťaťa

z jasličiek, zohrievajúce srdcia

a domovy

želá spoločenstvo Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi