Emóciami nabité finále v stolnom futbale

Emóciami nabité finále v stolnom futbale

Počas mesiaca december sa na Spojenej piaristickej škole F. Hanáka odohral turnaj v stolnom futbale. Hráči boli rozdelení do troch skupín, kde v každej bolo aspoň 8 dvojčlenných tímov. V pondelok 18. 12. sa uskutočnilo finále tejto súťaže, v ktorom zostali traja najsilnejší, najlepší. Proti sebe stáli 2 tímy z gymnázia a jeden zo SOŠ. Zápasy boli napínavé a plné emócií. Povzbudiť prišli aj niektorí žiaci. Miestnosť bola nabitá radosťou z výhier, a zároveň smútkom z prehier. Prvé miesto získali študenti zo SOŠ S. Kováč a J. Kováč z tried I.F a IV.F. Nielen, že si odniesli krásne medaily, ale získali aj putovný pohár. Na druhom mieste skončili študentky gymnázia z 2.G a oktávy V. Ševčíková a A. Štefičková, a nakoniec tretie miesto obsadili žiaci zo sexty R. Hepner a M. Šimo. Po odovzdaní všetkých cien sa konala exhibícia prvých troch tímov proti pátrovi Michalovi, tvorcovi tohto turnaja, a pánovi Michalovi Belákovi. Veríme, že úspešná a v radoch študentov mimoriadne obľúbená séria športových turnajov bude pokračovať v našej škole aj v roku 2018.

V. Vravková