fbpx

Koledovanie u prezidenta

Dňa 1.1.2018 naši koledníci Dobrej noviny ( tvorení zo žiakov, študentov, absolventov, rodičov našej školy a pátra Janka ) rozniesli zvesť o narodení Pána aj samotnému pánu prezidentovi do Prezidentského paláca. Pán prezident bol veľmi rád, že sa do tejto služby blížnym zapájame už 18. rok (v Prievidzi). Po oficiálnom koledovaní prišiel medzi nás a rozprával sa s nami.