fbpx

Opäť máme vynikajúce umiestnenie v okresnom kole Dejepisnej olympiády

15.2. 2018 sa v prievidzskom CVČ konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Naši žiaci (zo ZŠ aj z gymnázia) patria už niekoľko rokov k súťažiacim s najlepšími vedomosťami. To, že majú výborné znalosti a záujem o štúdium dejín, potvrdili aj tentoraz.

ZŠ dosiahla veľký úspech v kategórii D (8. ročník). Jakub Struhačka (VIII. A) obsadil v konkurencii 18 súťažiacich 1. miesto (s počtom bodov 94! z celkového počtu 100 bodov) a postúpil do krajského kola. Andrej Mazánik (VIII. A) obsadil 4. miesto (s počtom bodov 88 zo 100).

Gymnázium bolo veľmi úspešné v kategórii E (7. ročník), kde súťažilo 21 žiakov. Adam Borák (sekunda) sa umiestnil na 3. mieste (s počtom bodov 89 zo 100) a Janka Cigléniová (sekunda) na 4. mieste (s počtom bodov 78 zo 100).

Všetkým štyrom mladým historikom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Jakubovi želáme rovnaký úspech v krajskom kole.

Mgr. Martina Grolmusová a Mgr. Katarína Sekrenešová