fbpx

Školské kolo Biologickej olympiády kategórie E

V piatok  2. marca 2018 sa konalo školské kolo Biologickej olympiády kategórie E, známej aj pod názvom „Poznaj a chráň“. Tento ročník súťaže  je venovaný rastlinám a živočíchom našich lesov. Školského kola sa zúčastnilo celkovo 9 žiakov, z toho traja súťažili v odbornosti botanikašiestiodbornosti zooĺógia. Žiaci dostali obrázky 20 rastlín alebo 20 živočíchov, ktoré museli spoznať  a presne pomenovať slovenským a vedeckým (latinským) názvom. Prví dvaja žiaci v každej odbornosti postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 11.4. 2018 v Prievidzi

 

Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť, cením si ich nadšenie pre biológiu a snahu niečo nové sa naučiť!

Postupujúcim gratulujem a prajem im veľa úspechov do ďalšieho kola!

 

Mgr. Anna Čížová

 

Výsledky školského kola :

 

8- ročné GYMNÁZIUM

odbornosť botanika 1. miesto- Ján Fungáč – prima postupujúci
2. miesto – Veronika Ľahká – prima postupujúca
3. miesto – Adam Borák – sekunda  
   
odbornosť zoológia 1. miesto – Samuel Prištic – prima postupujúci
2. miesto – Ján Číž – prima postupujúci
3. miesto – Sophia Laluhová – prima  
4. miesto – Ela Karpišová – prima  
   

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

odbornosť zoológia 1. miesto – Adam Kašša – 6.B postupujúci
2. miesto – neudelené  
3. miesto – Alex Takáč – 6.B