fbpx

Juvenes Translatores

Dňa 24. novembra 2017 sakonala prekladateľská súťaž Juvenes Translatores 2017.

S veľkou radosťou vám môžeme oznámiť, že naša žiačka Katka Kráľová z 2. G sa stala víťazkou tejto súťaže za Slovensko . Katkin preklad z anglického do slovenského jazyka bol najlepší spomedzi všetkých súťažných prekladov. Tím prekladateľov Europskej únie hodnotil presnosť, plynulosť a tvorivosť prekladu. Hoci za každú krajinu môže byť len jeden víťaz, odborná porota vyzdvihla schopnosti aj iných súťažiacich, ktorí preukázali výnimočné nadanie a získali diplom s čestným uznaním. Jednou z nich je opäť  naša žiačka Kristína Boratková z 3. G, ktorá prekladala z anglického do slovenského jazyka.

Katka Kráľová je pozvaná na slávnostné udeľovanie cien v Bruseli, ktoré sa bude konať v apríli 2018.

 

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Dagmar Tragorová